NHO

Innhold

NHO Arktis Årskonferanse 2019: Sjekkpunkt Finnmarksløpet

Nyhet, NHO Arktis

Publisert

På selveste kvinnedagen, 8. mars, arrangeres vår årlige årskonferanse. Denne gang i samarbeid med Finnmarksløpet, Alta Næringsforening og Laks er viktig for Finnmark (Lerøy, Cermaq, NRS og Grieg Seafood).

Sammen  med våre samarbeidspartnere vil vi belyse hvorfor verden er viktig for Nord-Norge og Nord-Norge viktig for verden. For vår region Troms, Finnmark og Svalbard som er preget av eksportnæringer og grense til Finland og Russland vil temaet være ekstra relevant. Våre naturressurser er unike og vi må samarbeide om dem. Og uansett om vi driver med turisme, idrettsarrangement, industri eller handel, må vi jobbe sammen mot et felles mål.  

Meld deg på her

Norge har lange og stolte handelstradisjoner. Handel har lagt grunnlaget for vårt velferdssamfunn. Mesteparten av handelen har vi i dag med EU. EØS-avtalen gjør Norge til en del av et stort europeisk marked, både når det gjelder import og eksport.

Gjennom årene er utnyttelse av naturressurser koblet med klokskap, teknologi og kompetanse på tvers av næringer. Over tid har vi bygget opp et sterkt og omstillingsdyktig næringsliv. Få land har høyere produktivitet enn Norge, og vi har et arbeidsliv preget av høy tillit og samarbeid.

En urolig og uforutsigbar verden påvirker samfunnet, bedrifter og individer i Norge. Vi som verdensborgere merker konsekvensene av de globale utfordringene i våre liv. Dermed blir verdens utfordringer også våre utfordringer. Disse globale utfordringene krever globale løsninger. Alene er vi sårbare. Derfor må vi samarbeide mer og ikke mindre. Vi må kjempe for felles spilleregler.

Møt blant annet innlederne

Arvid Moss, President NHO
Birgitte Næss, Hundekjører

Kristin Krohn Devold, NHO Reiseliv
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Norsk olje og gass

De og flere andre vil gi innsikt om en verden i endring. Samtidig skal vi vise hvilke muligheter både vi som samfunn og bedrifter har til å finne bærekraftige løsninger, lokalt og globalt. Løsninger som igjen kan bevare og skape arbeidsplasser. Vi vil vise verdien av norske fortrinn, ikke minst med vekt på den norske modellen. Dette er en modell for hvordan vi organiserer samfunnet med konkurrerende bedrifter, velferdstjenester for alle og samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter. Både i næringsliv og idrett er det viktig å konkurrere på like vilkår, at alle har lik sjanse til å lykkes.

Finnmarksløpet er Europas lengste sledehundløp, har deltagelse fra et titalls nasjoner og er et løp hvor alle konkurrerer med alle.  Det tøffe løpet går gjennom syv av Finnmarks kommuner, med start og målgang i Alta. Finnmarksløpet har etablert seg som en av Nord-Norges sterkeste merkevare, og er det mest medieomtalte idretts- og kulturarrangementet i Finnmark. Vi inviterer deg også med til å bli med på folkefesten, og oppleve den magiske stemningen i gågata i Alta sentrum.  Løpet starter i gågata om kvelden fredag 8. mars (FL 1200), og om formiddagen lørdag 9. mars (FL junior og FL 500).

 

Samarbeidspartnere

Partnerogoger NHO Arktis årskonferanse