NHO

Innhold

NHO hjelper Hilde å sjonglere fire bedrifter

Nyhet, NHO Arktis

Publisert

NHO-advokat Sigurd gir Hilde raske svar når hun trenger det. Juridisk rådgiving er inkludert i medlemskapet i NHO. Foto: Vegard Stien / Magy Media.

Trodde du at de nordligste fylkene var rammet av fraflytting og utkantsyndromer? Tro om igjen. Turiststrømmen har banet vei for ny næring, og for små bedrifter kan et NHO-medlemskap være nøkkelen til å lykkes.

– Turistnæringa her i nord har begynt å få fotfeste, men mange av startup-bedriftene strever med å orientere seg i et terreng der arbeidsmiljøloven er tiltenkt andre forhold. Her er sesongarbeid og uordinær arbeidstid mer utbredt enn mange andre steder. Om vinteren vil nordlysturistene ut å se nordlyset om natta, mens midnattsola gjør at ingen vil legge seg, forklarer Sigurd Eide Kinge (33).

Sigurd er NHO-advokat i Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard. Til daglig er han å finne på hovedkontoret i Tromsø, men han er også ofte på farten med Widerøe eller hurtigbåten for å delta i møtevirksomhet hos medlemsbedriftene.


Gründer med ansvarsfølelse

Vi har tatt en prat med en av startup-bedriftene som har satt sitt preg på Tromsø siden 2013. Da åpnet harstadværingen Hilde Eilertsen Sletvold (53) kafeen «Smørtorget» i samarbeid med flere aktører. Hun var prosjektleder, daglig leder og styreleder. Bare to år senere tok hun over hele ansvaret for bedriften.

– Da meldte jeg meg inn i NHO. Først og fremst fordi det var viktig for meg å gjøre ting riktig i blant annet ansettelsesforhold, men også fordi jeg ønsket å støtte opp om det lokale næringslivet, sier hun.

Hva koster et medlemskap? Beregn medlemskontingenten helt uforpliktende

#205

Sigurd er opptatt av at medlemsbedriftene skal holde på med det de er gode på, så kan NHO hjelpe til med andre utfordringer de har. Foto: Vegard Stien / Magy Media.


Små bedrifter, viktige arbeidsplasser

Det skulle gå enda noen år – og enda noen startup'er – før Hilde innså verdien av NHO-medlemskapet sitt. I 2013 startet hun Galleri NORD, og i 2018 innlemmet hun en bruktbutikk på «Smørtorget», og overtok samtidig 100% eierskap i bedriften. Resultatet er at hun nå svitsjer mellom fire roller: Gallerist, kafeeier, vintagekurator og sitt eget enkeltmannsforetak som kunstner. Ja, det er lov å ta av seg hatten for denne skapergleden som også har skapt viktige arbeidsplasser i Tromsø. I dag sysselsetter hun totalt 25 personer i en kombinasjon av hel- og deltidsstillinger.


NHO-advokaten er gull verdt

– Sigurd har vært gull for meg. I begynnelsen visste jeg ikke at advokathjelp i arbeidsrett var inkludert i medlemskapet, sier hun, men det har endret seg nå. Advokaten har blitt en verdifull sparringspartner som bistår henne i alt fra kontraktskriving til spørsmål om sykefravær. At han, som selv er fra Tromsø, kjenner godt til bedriftene hennes betyr at hun slipper å forklare hvem hun er hver gang hun tar kontakt. Ofte skal det bare en rask telefonsamtale til for å få det rådet hun trenger. – I en startfase hadde jeg ikke hatt økonomiske muskler til å hyre inn en advokat for å svare på alle spørsmålene mine. Jeg har selvsagt brukt nettverket mitt, men man vil jo ikke slite det ut heller, sier Hilde.

Kontakt oss for alle spørsmål om medlemskap

Mer enn arbeidsrett

For advokat Eide Kinge er det også et viktig poeng at medlemmene skal slippe å tenke kroner og ører når de tar kontakt. – I NHO er vi opptatte av at bedriftene skal holde på med det de er gode på, også hjelper vi dem med alt det andre, sier han. Arbeidsrett opptar 95% av arbeidsdagen til advokaten, men det stopper ikke der. Han forteller at de også bistår med mer strukturelle utfordringer når det foreligger næringsfiendtlige vilkår.
– Kan du utdype dette?
– Noen ganger opplever bedrifter utfordringer med det offentlige i forbindelse med for eksempel anbudsrunder. Ingen bedrift ønsker å ødelegge forholdet sitt til kommunen, så her kan vi komme inn som et talerør. Vi hadde nylig en sak der en bedrift som leier ut sykepleiere ble bedt om å ta fullt ansvar dersom de til enhver tid ikke klarer å tilby en ubegrenset mengde sykepleiere. Ansvaret gikk ut på å dekke kostnadene som kommunen ville ha for å leie inn sykepleiere fra annet hold. I slike næringsfiendtlige situasjoner der kommunen ikke tilrettelegger for god næringsspraksis kan vi bidra til å løfte frem saken. Vi blir et talerør for hele bransjen, og opplever å få god trøkk når flere står samlet, forklarer han.

Det er med andre ord mye som foregår bak kulissene for å fremme lokale bedrifters interesser. Derfor er det betryggende å ha NHO som sparringspartner, uansett om du har fem eller femti ansatte.

Som NHO-medlem får du blant annet disse fordelene:

  • Rådgiving fra våre advokater og eksperter om blant annet arbeidsmiljøloven, forsikringer, kontrakter og pensjonstilbud til ansatte.
  • Tilgang til politisk påvirkningskraft både lokalt og nasjonalt.
  • Kompetansehevende kurs lokalt som gjør deg til en relevant og oppdatert arbeidsgiver.
  • Hjelp fra NHOs regionkontor. De kjenner ditt nærmiljø og har lokale nettverk. 
  • Full tilgang til NHOs arbeidsgiverportal Arbinn.no. Dette er et verdifullt verktøy som hjelper deg i den daglige driften av din bedrift.
  • Bedriften blir også medlem i en landsforening/ bransjeforening. Her får du råd og hjelp i spørsmål som angår din bransje. De fleste tilbyr egne medlemsfordeler. 

Visste du at:

  • Gründerbedrifter kan bli i medlem i NHO for 2000 kr i året.
  • De fleste medlemsbedrifter i NHO er små og mellomstore.  

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: