NHO

Innhold

LO og NHO i Nord-Norge står sammen

Nyhet, NHO Arktis

Publisert

Lo og NHO Nord-Norge

NHO og LO i nord er enige om hvilke prosjekter som må inn i regjeringens og Stortingets stimuleringspakke.

Regjering må åpne pengesekken når de nå arbeider med store stimuleringspakker som skal gjenreise og løfte Norge ut av krisen. NHO og LO i Nord-Norge, har i fellesskap laget en prioriteringsliste over statlige investeringsprosjekter i landsdelen innenfor samferdsel, infrastruktur og bygg, vi mener regjeringen og Storting nå må prioritere for å løfte landsdelen.

Regiondirektør Målfrid Baik i NHO Arktis, regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen i NHO Nordland, regionleder Rita Lekang i LO Nordland og regionleder Bjørn Johansen i LO Troms og Finnmark er enige. Økt jobb- og verdiskaping er viktigere enn noensinne. Skal vi komme oss ut av krisen må vi bygge landsdelen, slik at vi kan bidra enda mer til det nasjonale fellesskapet. Store statlige investeringsprosjektene er helt avgjørende for å lykkes med det.  

- Nå er tiden for å igangsette eller fullføre store prosjekter som skaper verdier og arbeidsplasser her og nå, men som også legger grunnlag for fremtidens arbeidsplasser og verdiskaping. Å igangsette og fullføre store infrastrukturprosjekter vil gi et åpenbart løft som vi trenger nå og fremover, sier Bjørn Johansen.

- I arbeidet er det prioritert større “gryteklare” prosjekter som vil ha stor betydning for økt jobb- og verdiskaping, og omstilling av nærings- og arbeidslivet i landsdelen i årene som kommer, fortsetter Målfrid Baik. Det er ikke bare en «quick fix» i koronatider, men også en del av en langsiktig plan for landsdelen og landet.

Organisasjonene er samstemte om at krisehåndteringen er inne i en ny fase. Nå må vi i gang med arbeidet for å skape de nye jobbene som skal trygge velferden vår i fremtiden.

- Vi må gå fra å holde hjulene i gang, til å tenke fremover. Den grønne omstillingen må fortsette, og arbeidsplasser må skapes. Det vil imidlertid kreve stimulering, sier Rita Lekang, og legger til at Nord-Norge har det verden trenger for å lykkes med det grønne skifte, og vi kan skape verdiene som kan trygge den fremtidige velferden i landet vårt.

- Vi må sørge for å holde hjulene i gang gjennom krisen, og samtidig bygge grunnlaget for fremtidig vekst, fortsetter Daniel Bjarmann-Simonsen. Nord-Norge skal levere klimaløsninger verden trenger, bygge flere bein å stå på for norsk økonomi, og samtidig sikre at vi har jobber til ungdommene våre. Denne krisen må nå brukes til å utløse det norske og nordnorske potensialet. Det er det vårt innspill til stimuleringspakke handler om.

Det kan være utfordrende å prioritere samferdsels-, bygg- og infrastrukturprosjekter for en hel landsdel. Organisasjonene er imidlertid helt enige i prioriteringene, og også viktigheten av å få prosjektene igangsatt raskt.

- De store veitransportårene i er helt avgjørende for verdiskapingen i nord, og derfor også selvsagt med på listen. Samtidig er det store luft, bane- og sjøprosjekter som også er tatt med, sier regiondirektørene i NHO, og legger til at krisen har vist at digital infrastruktur er et avgjørende satsingsområde.

- Prioriteringslisten er lang som landsdelen, og strekker seg fra de gjenstående delene av E6 Helgeland sør til utvidelse av Tromsø Lufthavn og ny samisk videregående skole i Kautokeino, sier regionlederne i LO, og tilføyer at prosjektene som er prioritert er de som er byggeklare.

De to organisasjonene er enige om at å rulle ut prosjekter i bygg- og anlegg er svært virkningsfullt. Effekten ved å igangsette gryteklare infrastrukturprosjekter er som et kinderegg med løsninger på problemene vi står i og overfor.

  1. Det gir arbeidsplasser- og verdiskaping direkte knyttet til byggearbeidene.
  2. Det gir etterspørsel etter varer og tjenester fra andre næringer.
  3. Vi får gjennomført prosjekter som vil legge grunnlaget for omstillingen av landet, arbeidsplassene, verdiskapingen og velferden vi skal leve av i tiårene som komme

- Utfallet av denne stimuleringspakken vil være helt avgjørende for Nord-Norges fremtiden avslutter organisasjonenes ledere samstemte.

Les innspillsnotatet med prioriteringsliste her

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: