NHO

Innhold

Ny styreleder i NHO Arktis

Nyhet, NHO Arktis

Publisert

#005

#120

Adrianne Ubeda ble valgt til ny styreleder i NHO Arktis på årsmøtet 4. juni. -Jeg ser frem til å være styreleder i NHO Arktis tross denne krevende Koronasituasjonen mange bedrifter befinner seg i, sier Ubeda og legger til: Aldri har verdien av medlemskapet i Norges største arbeidsgiverorganisasjon vært viktigere enn i disse tider. Det å ha en organisasjon som faglig rådgiver på arbeidsgiversiden, samtidig som at NHO jobber for de beste rammebetingelsene for bedriftene lokalt og nasjonalt.

-NHO har alltid vært en betydningsfull og tydelig premissgiver for verdiskapingen i Norge. en tid der mange næringer sliter, vil kanskje mange unge søke seg til trygge offentlige jobber selv om Norge trenger flere private bedrifter for å holde hjulene i gang. Dette vil være helt avgjørende for at barnebarnene våre også skal få nyte av rause velferdsordninger. Jeg kommer til å jobbe for at næringslivet i nord klarer å reise seg igjen etter Koronakrisen. En viktig forutsetning vil være at bedriftene våre skal få tilgang på kompetent arbeidskraft, sier Ubeda. 

Adrianne Ubeda har vært nestleder i NHO Arktis sitt styre siden 2018Hun har mange års erfaring i NHO systemet og har blant annet tidligere vært styreleder for regionforeningen til NHO Logistikk og Transport mellom 2006-2014, og vært styremedlem i den gamle regionforeningen NHO Troms og Svalbard. Ubeda har også sittet i det nasjonale styret til NHO logistikk og transport. Adrianne har siden 2004 vært daglig leder i Tromsøselskapet Holm Shipping som tilbyr de fleste tjenester i tilknytning transport og logistikk 

Ny i styret etter valget er Terje Aunevik, daglig leder i Svalbard næringsforening og i Pole Position som holder til i Longyearbyen. Aunevik har tidligere sittet som vara i NHO Arktis.

- NHO Arktis har hatt økende aktivitet på Svalbard over flere år. Å nå ha fått en kapasitet som Terje Aunevik fast inn i styret til NHO Arktis vil styrke vårt videre arbeid for fremtidens næringsliv på øygruppen, sier styreleder Adrianne Ubeda, Holm Shipping. 

Terje Aunevik er veldig motivert for arbeidet. -Solide arbeidslivsorganisasjoner er avgjørende for god samfunnsutvikling, og jeg synes NHO har utviklet seg fra å være en litt sånn klassisk arbeidsgiverorganisasjon til å bli en helhetlig samfunnsbyggeraktør. Dette trigger meg. Grenselandet politikk og næring synes jeg er veldig spennende å jobbe i, forklarer Terje.  

Aktiv næringsutvikling er helt avgjørende for bolyst. Folk må ha spennende jobber, for vi bruker en veldig stor del av tiden vår på arbeidsplassen. Derfor er også næringsutvikling i Arktis viktig.  

Noen ganger, eller ganske ofte faktisk, oppleves det som at Svalbard ligger for langt nord for nordområdepolitikken og vi står alene. NHO Arktis kan være med å bygge broer.  

Øvrige styremedlemmer er: 

Monika Jerijervi, daglig leder Pasvik Kraft (nestleder styret NHO Arktis) 
Guro Brandshaug, daglig leder Kirkenes Næringshage/Origo  
Bård Meek-Hansen, administrerende direktør Grovfjordmekaniske verksted 
Rita Karlsen, administrerende direktør Brødrene Karlsen 
Mona Saab, daglig leder Big Fish Adventures 
Trude Wester, administrerende direktør Helsepartner Nord-Norge 
 
 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: