NHO

Innhold

Ny veileder: Sikkerhet ved ansettelsesforhold

Kvinnelig leder

Hvilke kontrollrutiner har din bedrift for bedrageri?

For å forebygge mot innsidervirksomhet har Politiet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Næringslivets sikkerhetsråd og Politiets sikkerhetstjeneste utarbeidet en felles veileder som tar for seg sikkerhet ved ansettelsesforhold.

Formålet med veilederen er å gi virksomheter et hjelpemiddel de kan bruke når de skal planlegge tiltak for å redusere risikoen ved en ansettelse.

Et ansettelsesforhold (midlertidig eller fast) forutsetter et betydelig tillitsforhold mellom den ansatte og arbeidsgiver, ettersom arbeidsgiveren gir den ansatte tilgang til virksomhetens verdier. Når arbeidsforholdet avsluttes, tar den ansatte dessuten med seg all kunnskapen han eller hun har ervervet.

En ansatt som handler i strid med virksomhetens interesser, kan ha et stort skadepotensial på grunn av sin innside kjennskap til bedriften. Virksomhetens ansatte er dermed ikke bare en ressurs, men utgjør fra et personellsikkerhetsmessig ståsted også en potensiell sårbarhet og i noen tilfeller en trussel mot virksomheten. Dette gjelder også tidligere ansatte, innleide konsulenter og kontraktører. 

Politiet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Næringslivets sikkerhetsråd og Politiets sikkerhetstjeneste har defor utarbeidet denne veilederen som bør gjennomgås av arbeidsgivere. 

Du finner veilederen her.