God august for overnattingsbedriftene i nord

Nyhet, NHO Arktis, NHO Nordland

Publisert

Manndalen Sjøbuer, Kåfjord kommune.

Det ble en fin økning i augusttrafikken til overnattingsbedriftene i Nord-Norge og på Svalbard sammenlignet med 2020 og 2021. Mens utenlandstrafikken har økt har det vært en liten nedgang i antall norske overnattinger. Augusttrafikken i nord er over 2019-nivået, bortsett fra i Bodø og Nord-Troms-regionen.

NHOs regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen sier at auguststatistikken er gode nyheter for de aller fleste overnattingsbedriftene i nord.  - Det er imidlertid mye usikkerhet rundt den generelle økonomiske utviklingen i Norge og verden. Det er stor spenning blant bedriften om hvordan høsten og vinteren blir. Prisøkninger som følger av etterdønninger av pandemien og krigen i Ukraina bidrar til å skape betydelig usikkerhet rundt den videre utvikling, med fare for svekket kjøpekraft i viktige kundegrupper.  Mange sliter fremdeles med effektene fra pandemien og det vil være helt nødvendig med gode besøkstall fremover, sier Bjarmann-Simonsen.

 

Totaltrafikken

596 724 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i august 2022, er en økning på 45 053 overnattinger fra august 2021.  Dette innebærer en økning på 8 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 18 prosent. Sammenlignet med august 2019 er det en økning i totaltrafikken til Nord-Norge på 7 prosent.

Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 84 prosent i august måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt økning i utenlandstrafikken på 129 prosent. Sammenlignet med august 2019 er det en økning i utenlandstrafikken til Nord-Norge på 10 prosent.

Antall norske overnattinger på overnattingsbedriftene i Nord-Norge har gått ned med 21 prosent i august sammenlignet med august 2021, mens Norge totalt har en nedgang på 8 prosent. Sammenlignet med august 2019 er det en økning i antall norske overnattinger i Nord-Norge på 4 prosent.

 

Hotell

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 13 prosent sammenlignet med august 2021, mens Norge som helhet har en økning på 27 prosent. Sammenlignet med august 2019 er det en økning i hotelltrafikken til i Nord-Norge på 6 prosent.

Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge økt med 147 prosent i august måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har en økning på 190 prosent. Sammenlignet med august 2019 er det en økning i utenlandstrafikken til hotellene i Nord-Norge på 5 prosent.

Antall norske overnattinger på hotellene i Nord-Norge har gått ned med 13 prosent i august sammenlignet med fjoråret, mens Norge totalt har en økning på 2 prosent. Sammenlignet med august 2019 er det en økning i norsk trafikk til hotellene i Nord-Norge på 6 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 17 prosent i august, mens Norge som helhet har en økning på 44 prosent. Sammenlignet med august 2019 er det en økning i de nordnorske hotellenes losjiomsetning på 23 %.

 

Campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning på 3 prosent sammenlignet med august 2021, mens Norge som helhet har en økning på 8 prosent. Sammenlignet med august 2019 er det en økning i campingtrafikken til Nord-Norge på 9 prosent.

Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har økt med 56 prosent i august måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har en økning på 91 prosent.

Den norske trafikken til campingplassen og hyttegrendene i Nord-Norge gått ned med 35 prosent fra 2021 til 2022, mens Norge som helhet har hatt en nedgang på 21 prosent.

 

Oppsummering årets åtte første måneder

Det har i årets første åtte måneder vært 3 236 131 overnattinger i landsdelen, hvilket er 986 296 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 44 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 43 prosent. Sammenlignet med årets første åtte måneder i 2019 er det en økning i totaltrafikken til Nord-Norge på 6 prosent.

 

Svalbard

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en økning på 51 prosent sammenlignet med august 2021. Sammenlignet med august 2019 er det en nedgang i antall overnattinger på Svalbard på 3 prosent. Utenlandske gjestedøgn er økt med 174 prosent i august måned sammenlignet med fjoråret, mens norske gjestedøgn har gått ned med 5 prosent.

 

Om statistikken

August-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Se for øvrig www.ssb.no/statbank/list/overnatting for mer informasjon om utviklingen av samlet overnatting for regioner, kommuner og kommunegrupperinger.

 

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 17 prosent i august 2022 vs august 2021

Derav:

Nordland + 14 prosent

Troms + 33 prosent

Finnmark + 5 prosent

 

Svalbard + 107 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 8 prosent i august 2022 vs august 2021, derav:

Nordland + 2 prosent

Troms + 19 prosent

Finnmark + 11 prosent

 

Svalbard + 51 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 84 prosent i august 2022 vs august 2021, derav:

Nordland + 87 prosent

Troms + 83 prosent

Finnmark + 76 prosent

 

Svalbard + 84 prosent

 

Nord-Norge har en nedgang i antall totale norske overnattinger på 21 prosent i august 2022 vs august 2021, derav:

Nordland - 29 prosent

Troms - 7 prosent

Finnmark - 16 prosent

 

Svalbard - 5 prosent

 

“Nord-Norge har en økning på 44 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per august sammenlignet med fjoråret, mens Norge totalt har en økning på 43 prosent”.

Hotell, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem per august 2022

Hotell per august 2022

Regionstatistikk per august 2022

 

Totalt antall overnattinger_august 2018-2022.jpg

Totalt antall overnattinger_per august 2018-2022.jpg