Juni-rekord for overnattingsbedriftene i nord

Nyhet, NHO Arktis

Publisert

Nusfjord Arctic Resort, Lofoten / Foto: Kalle Punsvik.

Også juni ble en god måned for overnattingsbedriftene i nord. Statistikken viser en økning i samlet antall overnattinger på de kommersielle overnattingsbedriftene i Nord-Norge på 70 prosent sammenlignet med fjoråret og 16 prosent høyere enn juni 2019. Mens det er en økning utenlandstrafikken sammenlignet med juni 2019 på 17 prosent er det en økning i den norske trafikken på 15 prosent i samme periode.

NHOs regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen gleder seg over at det for 4. måned på rad ble overnattingsrekord for reiselivsbedriftene i nord.

- Etter to beintøffe år for bedriftene er den positive utviklinga sårt tiltrengt. Mange sliter fremdeles med effektene fra pandemien og det vil være helt nødvendig med gode besøkstall fremover. Det blir nå spennende å se hvordan resten av sommeren blir, og ikke minst høsten. Så langt registrerer vi redusert trafikk i juli blant annet på grunn av flystreikene og prisøkninger som en følge av etterdønninger etter pandemien og krigen i Ukraina, sier Bjarmann-Simonsen.

 

Totaltrafikken

618 878 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i juni 2022, er en økning på 255 459 overnattinger fra juni 2021.  Dette innebærer en økning på 70 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 64 prosent. Sammenlignet med juni 2019 er det en økning i totaltrafikken til Nord-Norge på 16 prosent.

Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 1502 prosent i juni måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt økning i utenlandstrafikken på 904 prosent. Sammenlignet med juni 2019 er det en økning i utenlandstrafikken til Nord-Norge på 17 prosent.

Antall norske overnattinger på overnattingsbedriftene i Nord-Norge har gått ned med 7 prosent i juni sammenlignet med juni 2021, mens Norge totalt har en økning på 18 prosent. Sammenlignet med juni 2019 er det en økning i antall norske overnattinger i Nord-Norge på 15 prosent.

 

Hotell

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 59 prosent sammenlignet med juni 2021, mens Norge som helhet har en økning på 85 prosent. Sammenlignet med juni 2019 er det en økning i hotelltrafikken til i Nord-Norge på 6 prosent.

Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge økt med 976 prosent i juni måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har en økning på 597 prosent. Sammenlignet med juni 2019 er det en nedgang i utenlandstrafikken til hotellene i Nord-Norge på 2 prosent.

Antall norske overnattinger på hotellene i Nord-Norge har økt med 11 prosent i juni sammenlignet med fjoråret, mens Norge totalt har en økning på 46 prosent. Sammenlignet med juni 2019 er det en økning i norsk trafikk på hotellene i Nord-Norge på 11 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 63 prosent i juni, mens Norge som helhet har en økning på 125 prosent. Sammenlignet med juni 2019 er det en økning i de nordnorske hotellenes losjiomsetning på 17 %.

 

Campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning på 86 prosent sammenlignet med juni 2021, mens Norge som helhet har en økning på 41 prosent. Sammenlignet med juni 2019 er det en økning i campingtrafikken til Nord-Norge på 30 prosent.

Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har økt med 2224 prosent i juni måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har en økning på 1649 prosent.

Den norske trafikken til campingplassen og hyttegrendene i Nord-Norge gått ned med 32 prosent fra 2021 til 2022, mens Norge som helhet har hatt en nedgang på 11 prosent.

 

Oppsummering årets seks første måneder

Det har i årets første seks måneder vært 1 910 735 overnattinger i landsdelen, hvilket er 956 841 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 100 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 92 prosent. Sammenlignet med årets første seks måneder i 2019 er det en økning i totaltrafikken til Nord-Norge på 9 prosent.

 

Svalbard

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en økning på 321 prosent sammenlignet med juni 2021. Sammenlignet med juni 2019 er det en økning i antall overnattinger på Svalbard på 11 prosent. Utenlandske gjestedøgn er økt med 8672 prosent i juni måned sammenlignet med fjoråret, mens norske gjestedøgn har økt med 112 prosent.

 

Om statistikken

Juni-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Se for øvrig www.ssb.no/statbank/list/overnatting for mer informasjon om utviklingen av samlet overnatting for regioner, kommuner og kommunegrupperinger.

 

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 63 prosent i juni 2022.

Derav:

Nordland + 39 prosent

Troms + 101 prosent

Finnmark + 81 prosent

 

Svalbard + 375 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 70 prosent i juni 2022.

Derav:

Nordland + 48 prosent

Troms + 90 prosent

Finnmark + 141 prosent

 

Svalbard + 321 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 1502 prosent i juni 2022.

Derav:

Nordland + 1874 prosent

Troms + 1233 prosent

Finnmark + 1195 prosent

 

Svalbard + 8672 prosent

 

Nord-Norge har en nedgang i antall totale norske overnattinger på 7 prosent i juni 2022.

Derav:

Nordland - 21 prosent

Troms + 14 prosent

Finnmark + 21 prosent

 

Svalbard + 112 prosent

 

“Nord-Norge har en økning på 100 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per juni sammenlignet med fjoråret, mens Norge totalt har en økning på 92 prosent”.

 

Hotell, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem per juni 2022

Hotell per juni 2022

Regionstatistikk per juni 2022

 

Totalt antall overnattinger_juni 2018-2022.jpg

 

Totalt antall overnattinger_per juni 2018-2022.jpg