Foto:

Mai-rekord for overnattingsbedriftene i nord

Nyhet, NHO Arktis, NHO Nordland

Publisert

Sandtorgholmen Hotell, Harstad kommune Foto: Sandtorgholmen Hotell. Foto:

Overnattingsstatistikken for mai er godt nytt for reiselivsnæringen. Statistikken viser en økning i samlet antall overnattinger på de kommersielle overnattingsbedriftene i Nord-Norge på 96 prosent sammenlignet med fjoråret og 22 prosent høyere enn mai 2019. Mens det er en økning i den norske trafikken sammenlignet med mai 2019 på 20 prosent er det en økning i utenlandstrafikken på 27 prosent i samme periode.

NHOs regiondirektør Målfrid Baik gleder seg over en rekord-mai for reiselivet. - Etter to katastrofeår for næringa er den positive utviklinga sårt tiltrengt. Mange sliter fremdeles med effektene fra pandemien og det vil være helt nødvendig med gode besøkstall fremover. Hvorvidt det vil skje er høyst usikkert. Selv om det ser ut til å bli en god sommer for reiselivsnæringen i nord, viser Innovasjon Norge sitt reisebarometer fra april at kraftige prisøkninger og krigen i Ukraina skaper stor usikkerhet om de kommende måneders trafikkutvikling, sier Baik. 

 

Totaltrafikken

326 269 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i mai 2022, er en økning på 159 803 overnattinger fra mai 2021.  Dette innebærer en økning på 96 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 88 prosent. Sammenlignet med mai 2019 er det en økning i totaltrafikken til Nord-Norge på 22 prosent.

Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 1162 prosent i mai måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt økning i utenlandstrafikken på 547 prosent. Sammenlignet med mai 2019 er det en økning i utenlandstrafikken til Nord-Norge på 27 prosent.

Antall norske overnattinger på overnattingsbedriftene i Nord-Norge har økt med 41 prosent i mai sammenlignet med mai 2021, mens Norge totalt har en økning på 56 prosent. Sammenlignet med mai 2019 er det en økning i antall norske overnattinger i Nord-Norge på 20 prosent.

 

Hotell

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 95 prosent sammenlignet med mai 2021, mens Norge som helhet har en økning på 148 prosent. Sammenlignet med mai 2019 er det en økning i hotelltrafikken til i Nord-Norge på 9 prosent.

Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge økt med 540 prosent i mai måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har en økning på 390 prosent. Sammenlignet med mai 2019 er det en nedgang i utenlandstrafikken til hotellene i Nord-Norge på 1 prosent.

Antall norske overnattinger på hotellene i Nord-Norge har økt med 69 prosent i mai sammenlignet med fjoråret, mens Norge totalt har en økning på 122 prosent. Sammenlignet med mai 2019 er det en økning i norsk trafikk på hotellene i Nord-Norge på 12 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 100 prosent i mai, mens Norge som helhet har en økning på 199 prosent. Sammenlignet med mai 2019 er det en økning i de nordnorske hotellenes losjiomsetning på 15 %.

 

Campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning på 98 prosent sammenlignet med mai 2021, mens Norge som helhet har en økning på 27 prosent. Sammenlignet med mai 2019 er det en økning i campingtrafikken til Nord-Norge på 57 prosent.

Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har økt med 2744 prosent i mai måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har en økning på 1011 prosent.

Den norske trafikken til campingplassen og hyttegrendene i Nord-Norge gått ned med 9 prosent fra 2021 til 2022, mens Norge som helhet har hatt en nedgang på 8 prosent.

 

Oppsummering årets fem første måneder

Det har i årets første fem måneder vært 1 291 857 overnattinger i landsdelen, hvilket er 701 382 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 119 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 107 prosent. Sammenlignet med årets første fem måneder i 2019 er det en økning i totaltrafikken til Nord-Norge på 6 prosent.

 

Svalbard

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en økning på 169 prosent sammenlignet med mai 2021. Svalbard hadde 3 flere overnattingsdøgn i mai 2022 sammenlignet med mai 2019. Utenlandske gjestedøgn er økt med 6574 prosent i mai måned sammenlignet med fjoråret, mens norske gjestedøgn har økt med 55 prosent.

 

Om statistikken

Mai-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Se for øvrig www.ssb.no/statbank/list/overnatting for mer informasjon om utviklingen av samlet overnatting for regioner, kommuner og kommunegrupperinger.

 

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 100 prosent i mai 2022.

Derav:

Nordland + 84 prosent

Troms + 128 prosent

Finnmark + 92 prosent

 

Svalbard + 263 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 96 prosent i mai 2022.

Derav:

Nordland + 85 prosent

Troms + 107 prosent

Finnmark + 147 prosent

 

Svalbard + 169 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 1162 prosent i mai 2022.

Derav:

Nordland + 1280 prosent

Troms + 1264 prosent

Finnmark + 901 prosent

 

Svalbard + 6574 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale norske overnattinger på 41 prosent i mai 2022.

Derav:

Nordland + 33 prosent

Troms + 50 prosent

Finnmark + 78 prosent

 

Svalbard + 55 prosent

 

“Nord-Norge har en økning på 119 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per mai sammenlignet med fjoråret, mens Norge totalt har en økning på 107 prosent”.

 

Hotell, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem per mai 2022

Hotell per mai 2022

Regionstatistikk per mai 2022

 

blobid0.jpg

 

Totalt antall overnattinger_per mai 2018-2022.jpg