Rekord i november for overnattingsbedriftene i nord

Publisert

Radisson Blu Hotel Tromsø Foto: radissonblu.com/hotel-tromso.

November ble en rekordmåned for overnattingsbedriftene i nord med en økning i totaltrafikken på 13 prosent. Sammenlignet med november 2019 er det en økning i totaltrafikken på 11 prosent. De gode tallene skyldes først og fremst en solid økning i utenlandstrafikken som var 54 prosent høyere enn i november 2021 og 16 prosent høyere enn november 2019. Tall brutt med på region- og kommunenivå viser at det er Tromsø som har hatt størst økning i utenlandstrafikken. Også Sør-Varanger, Narvik og Andøy har hatt en fin volumøkning sammenlignet med november 2021.

NHOs regiondirektør Sigrid Ina Simonsen sier det er gledelig å registrere at det også i november er en god og kjærkommen vekst i utenlandstrafikken til Nord-Norge og på Svalbard.

- Prognosene indikerer en fortsatt god utvikling i utenlandstrafikken de kommende måneder. Det er helt nødvendig med gode besøkstall for at reiselivsbedriftene kan bygge seg opp igjen etter pandemien, med nye økonomiske reserver for å kunne møte en situasjon med forventet svekket kjøpekraft i viktige kundegrupper utover 2023.

 

Totaltrafikken

 253 536 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i november 2022, er en økning på 29 953 overnattinger fra november 2021.  Dette innebærer en økning på 13 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 3 prosent. Sammenlignet med november 2019 er det en økning i totaltrafikken til Nord-Norge på 11 prosent.

Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 54 prosent i november måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt økning i utenlandstrafikken på 34 prosent. Sammenlignet med november 2019 er det en økning i utenlandstrafikken til Nord-Norge på 16 prosent.

Antall norske overnattinger på overnattingsbedriftene i Nord-Norge har økt med 4 prosent i november sammenlignet med november 2021, mens Norge totalt har en nedgang på 1 prosent. Sammenlignet med november 2019 er det en økning i antall norske overnattinger i Nord-Norge på 9 prosent.

 

Hotell

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 12 prosent sammenlignet med november 2021, mens Norge som helhet har en økning på 4 prosent. Sammenlignet med november 2019 er det en økning i hotelltrafikken til i Nord-Norge på 3 prosent.

Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge økt med 52 prosent i november måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har en økning på 43 prosent. Sammenlignet med november 2019 er det en økning i utenlandstrafikken til hotellene i Nord-Norge på 0,2 prosent.

Antall norske overnattinger på hotellene i Nord-Norge har økt med 5 prosent i november sammenlignet med fjoråret, mens Norge totalt har en nedgang på 2 prosent. Sammenlignet med november 2019 er det en økning i norsk trafikk til hotellene i Nord-Norge på 4 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 26 prosent i november, mens Norge som helhet har en økning på 20 prosent. Sammenlignet med november 2019 er det en økning i de nordnorske hotellenes losjiomsetning på 21 %.

 

Campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning på 21 prosent sammenlignet med november 2021, mens Norge som helhet har en økning på 1 prosent. Sammenlignet med november 2019 er det en økning i campingtrafikken til Nord-Norge på 87 prosent.

Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har økt med 59 prosent i november måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har en økning på 4 prosent.

Den norske trafikken til campingplassen og hyttegrendene i Nord-Norge økt med 3 prosent fra 2021 til 2022, mens Norge som helhet har hatt en økning på 1 prosent.

 

Oppsummering årets 11 første måneder

Det har i årets første 11 måneder vært 4 128 237 overnattinger i landsdelen, hvilket er 1 039 263 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 34 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 33 prosent. Sammenlignet med årets første 11 måneder i 2019 er det en økning i totaltrafikken til Nord-Norge på 8 prosent.

 

Svalbard

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en økning på 7 prosent sammenlignet med november 2021. Sammenlignet med november 2019 er det en økning i antall overnattinger på Svalbard på 5 prosent. Utenlandske gjestedøgn er økt med 32 prosent i november måned sammenlignet med fjoråret, mens norske gjestedøgn har gått ned med 6 prosent.

 

Om statistikken

November-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Se for øvrig www.ssb.no/statbank/list/overnatting for mer informasjon om utviklingen av samlet overnatting for regioner, kommuner og kommunegrupperinger.

 

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 26 prosent i november 2022 vs november 2021

Derav:

Nordland + 8 prosent

Troms + 56 prosent

Finnmark - 2 prosent

 

Svalbard + 18 prosent

 

 

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 13 prosent i november 2022 vs november 2021, derav:

Nordland + 3 prosent

Troms + 34 prosent

Finnmark + 4 prosent

 

Svalbard + 7 prosent

 

 

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 54 prosent i november 2022 vs november 2021, derav:

Nordland + 33 prosent

Troms + 83 prosent

Finnmark + 44 prosent

 

Svalbard + 32 prosent

 

 

Nord-Norge har en nedgang i økning totale norske overnattinger på 4 prosent i november 2022 vs november 2021, derav:

Nordland - 1 prosent

Troms + 17 prosent

Finnmark - 0 prosent

 

Svalbard - 6 prosent

 

 

“Nord-Norge har en økning på 34 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per november sammenlignet med fjoråret, mens Norge totalt har en økning på 33 prosent”.

 

Hotell, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem per november 2022

Hotell per november 2022

Regionstatistikk per november 2022

imagepu6m6h.png