NHO

Innhold

Seier for jobbskaping i Nord-Norge

Nyhet, NHO Arktis

Publisert

Øystein Rushfeldt sitter på en ATW.

Øystein Rushfeldt, direktør i Nussir.

LO Finnmark og NHO Arktis deler gleden med Nussir over regjeringens ja til kobberutvinning i Kvalsund. Dette er en seier for jobbskapingen i Finnmark og Nord-Norge, og ikke minst vil driften gi store muligheter for Norge.

LO-sekretær Bjørn Johansen i LO Finnmark og regiondirektør Målfrid Baik i NHO Arktis er veldig glad for at denne beslutningen nå er tatt om at Nussir ASA får driftskonsesjon for utvinning av kobber i Kvalsund kommune. I tillegg til de nye jobbene er dette også en seier for mineralnæringen som gir store muligheter i Norge. Utvinningen av kobber er noe verden særlig trenger ved produksjon av elbiler og det grønne skiftet for øvrig. Næringslivets perspektivmelding viser blant annet til at Norges geologiske undersøkelse (NGU) har anslått at Norge har kjente metallressurser til en verdi av rundt 2 500 milliarder kroner. Mye av dette ligger i nord.

Gruveprosjektet vil styrke lokalsamfunnets økonomi og kompetanse og vi ser det som betydningsfullt at viktig industri- og gruvekompetanse videreføres og styrkes i et fylke som har en lang og stolt gruvehistorie. Ikke minst er det viktig at Nussir vil bidra til nye og spennende jobber for Finnmarksungdommen.

Viktig signal

Vi vil samtidig gratulere Nussir-sjefen Øystein Rushfeldt som i over ti år har jobbet for å få dette til. Også ordfører Terje Wikstrøm i Kvalsund kommune har sin del av æren for at dette nå blir realisert.

Regjeringen og næringsministeren Torbjørn Røe Isaksen fortjener også all honnør for å sikre Nussir nødvendige tillatelse. Regjeringen viser både vilje og evne til å satse på industriutvikling og gruvedrift i nord. Dette gir et viktig signal for fremtidige industriinvesteringer. 

Miljømessig forsvarlig

LO Finnmark og NHO Arktis viser også til regjeringens forsikring om at denne mineralutvinningen skal skje på en miljømessig forsvarlig og bærekraftig måte. Konsekvensene ved sjødeponi har vært nøye avveid mot de positive effektene av tiltaket i utslippstillatelsen som ble gitt av Klima- og miljøverndepartementet i 2016. Det er satt strenge vilkår i tillatelsen for å ivareta miljøhensyn, blant annet krav om overvåkning og rapportering.

Men for miljøet og klimaet er det viktig å forstå at det grønne skiftet er avhengig av økt utvinning av mange typer metaller som kan brukes i nye teknologier – som solceller, vindmøller, elbiler og batterier. Mineralnæringens råstoff til industrien er derfor viktige for å nå klimamålene.