NHO

Innhold

Skuffet over arealplanstatus i kommunene

Nyhet, NHO Arktis

Publisert

Arealplanstatus Troms og Finnmark

Arealplanstatus Troms og Finnmark 2019

Mange kommuner i Troms og Finnmark har utdaterte arealplaner. Kvænangen og Dyrøy kommuner vedtok ny arealplan i 2019. I Gamvik tok politikerne stilling til hvordan de vil bruke kommunens areal tilbake i 1991.

NHO Arktis gjennomførte i 2019 en medlemsundersøkelse hvor de ba bedriftene i Troms og Finnmark fortelle hvilke politiske prioriteringer de mener er aller viktigst ved årets kommune- og fylkestingsvalg. På bedriftenes prioriteringsliste gikk kommunenes rolle som tilrettelegger for næringslivet til topps, med tilrettelegging av næringsareal som det viktigste tiltaket kommunene kan gjøre for sine bedrifter.

 

Utdaterte arealplaner

Nå viser ferske tall fra Fylkesmannen at hele 16 av 44 kommuner i Troms og Finnmark har utdaterte arealplaner vedtatt i 2007 eller tidligere. I Finnmark har Sør-Varanger kommune arealplaner vedtatt i 2019, og i Troms har Kvænangen og Dyrøy også arealplaner fra 2019. I Sørreisa i Troms er arealplanen fra 1993, mens Gamvik kommune i Finnmark har en arealplan datert helt tilbake til 1991.

- Kommunene har en viktig rolle som tilrettelegger for bedriftene i Troms og Finnmark. Det er derfor skuffende at så mange kommuner ikke følger opp arealplanen og holder disse oppdatert. Arealplanen er et av de viktigste verktøyene kommunene har for å bestemme hvordan de vil tilrettelegge areal til bedriftene i kommunen, sier regiondirektør Målfrid Baik i NHO Arktis.

 

Dispensasjoner

Arealplanen gir regler for hvordan arealet innenfor et område kan brukes og hva slags bebyggelse som er tillatt. Arealplanen vedtas av kommunestyret og består av et plankart og planbestemmelser som gir nærmere kunnskap om arealbruken.

- Når arealplanen mangler eller er utdatert blir konsekvensen at kommunene regulerer arealet sitt gjennom dispensasjonssøknader fra bedrifter og privatpersoner. Dette er krevende og kostbare prosesser som gir lite forutsigbarhet for bedrifter som ønsker å satse eller utvikle seg i disse kommunene. Resultatet er usikkerhet for bedrifter som ønsker å bidra til aktivitet i vår region, sier Baik. 

 

Dårlig fornøyd med kommunale prosesser

I medlemsundersøkelsen svarer nesten halvparten av bedriftene at de er ganske- eller meget dårlig fornøyd med den oppfølgingen de fikk da de var i kontakt med sin kommune. Halvparten av bedriftene sier også at planprosessene og søknadsprosessene i deres kommune fungerer for dårlig.

- Dette er tilbakemeldinger fra bedriftene som kommunepolitikerne må ta på alvor. I dag opplever mange bedrifter å bli sendt fra avdeling til avdeling når de har behov for nødvendige avklaringer fra sin kommune. I tillegg tar det ofte alt for lang tid før de får svar på sine henvendelser. Vi mener bedriftenes kanossagang fra avdeling til avdeling må erstattes med «en dør inn» til kommunene, hvor ansvaret for intern samordning hviler på kommunene og ikke bedriften som tar kontakt. Det kan ikke være bedriftens ansvar å få et entydig svar fra kommunene i Troms og Finnmark. I dag er det dessverre slik i for mange av bedriftene i kommunene, sier Baik.

 

Kommunale samarbeid

Nå håper NHO Arktis at kommunepolitikerne i Troms og Finnmark tar grep for å få på plass oppdaterte arealplaner som bedriftene kan forholde seg til.

- I de mindre kommunene skorter det på kapasitet og kompetanse på planområdet. Vi oppfordrer mindre kommuner til å etablere interkommunale samarbeid for å bygge større fagmiljø og tilføre ressurser til disse miljøene. Skal vi lykkes med næringsutviklingen må oppdaterte arealplaner på plass i alle kommunene i vår region, sier Baik.

 

Arealplaner kommuner Nord-Troms:

Balsfjord kommune: 2011
Tromsø kommune: 2015
Karlsøy kommune: 2014
Lyngen kommune: 2018
Kåfjord kommune: 2017
Skjervøy kommune: 2017
Nordreisa kommune: 2014
Kvænangen kommune: 2019
Storfjord kommune: 2016

 

Arealplaner kommuner Midt-Troms:

Tranøy kommune: 2018
Sørreisa kommune: 1993
Salangen kommune: 1995
Berg kommune: 2011
Torsken kommune: 2011
Lenvik kommune: 2014
Dyrøy kommune: 2019
Bardu kommune: 2017
Målselv kommune: 2012

 

Arealplaner kommuner Sør-Troms:

Kvæfjord kommune: 2008
Tjeldsund kommune: 2004
Harstad kommune: 2010
Gratangen kommune: 2010
Lavangen kommune: 1994
Ibestad kommune: 2016
Skånland kommune: 2008

 

Arealplaner kommuner Vest-Finnmark:

Kautokeino kommune: 2017
Alta kommune: 2011
Loppa kommune: 1996
Hasvik kommune: 2001
Hammerfest kommune: 2004
Porsanger kommune: 2000
Karasjok kommune: 2005
Måsøy kommune: 2000
Nordkapp kommune: 2016
Kvalsund kommune: 2004

 

Arealplaner kommuner Øst-Finnmark:

Lebesby kommune: 2003
Tana kommune: 2002
Gamvik kommune: 1991
Berlevåg kommune: 1995
Båtsfjord kommune: 2003
Vardø kommune: 2001
Nesseby kommune: 2011
Vadsø kommune: 2012
Sør-Varanger kommune: 2018

 

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: