NHO

Innhold

Informasjon til lærebedrifter

Nyhet, NHO Arktis

Publisert

Permittering lærling

Må du permittere din lærling? Følg rådene fra NHO

Har din bedrift lærlinger og må permittere? Følg rådene fra NHO og fylkeskommunen. Mer informasjon finner du her.

Alle fag- og svenneprøver er utsettes

Troms og Finnmark fylkeskommune vedtok 16. mars å utsette alle fag- /svenneprøver frem til 20.april. Så snart det er tilrådelig å gjennomføre prøver vil fylkeskommunen legge ut informasjon om at arbeidet kan gjenopptas. Lærebedriftene kan fortsette å sende inn oppmeldinger. Oppmeldinger behandles fortløpende selv om det ikke avholdes prøver i den nærmeste tiden. Vi starter med fullelektronisk behandling av oppmeldinger 1. april og det er derfor ikke nødvendig med signatur lengre. 

Lærlinger som er i slutten av opplæringstiden bør få gjennomføre sine prøver når det blir mulig igjen, slik at læreplasser frigjøres til nye lærlinger.

Praksiskandidater må vente til fylkeskommunen har kapasitet til å gjennomføre fagprøve eller eksamen hvis disse blir avlyst.

Lærlinger og lærekandidater som blir permitterte

Det er hovedavtalen mellom LO og NHO som skal legges til grunn ved permittering av lærlinger og lærekandidater.

Lærlinger og lærekandidater er som hovedregel unntatt fra permittering som følge av redusert ordretilgang. Permittering kan imidlertid skje i det tilfellet bedriften ikke lenger finner det mulig å gi lærlingen eller lærekandidaten tilfredsstillende opplæring.

Troms og Finnmark fylkeskommune skal ha beskjed hvis lærlinger eller lærekandidater blir permittert på grunn av koronaviruset.

Ved eventuell permittering, skal partene i bedriften konferere, og det skal føres protokoll som skal underskrives. Bedriften har også plikt til å melde ifra til Nav. Etter hovedavtalen mellom LO og NHO, § 8-3, skal permittering gis med 14 dagers varsel. Ved uforutsette hendelser gjelder en unntaksregel om 2 dagers varslingsfrist.

Lærlinger får nå en inntektssikring på nivå med lærlingelønn. 

Lærebedrifter som må permittere lærlinger, oppfordres til å gi lærlingene teorioppgaver i perioden/ber lærlingene jobbe med dokumentasjon. I tillegg oppfordrer fylkeskommunen til å holde god og løpende kontakt med dem.

Dersom vi står overfor et opphold/permittering på kun en måneds tid, settes det ikke (midlertidig) avbrudd på kontrakt. Læretiden forskyves da heller ikke. Ny vurdering rundt dette tas ca 20.april.

Lærlingen har fortsatt rett til å fullføre læretiden, men læretiden må sannsynligvis forlenges hvis permitteringen varer lengre enn en måneds tid.

Oppsigelse av lærekontrakt/opplæringskontrakt
Dersom arbeidsmangel antas å bli varig, vil heving av kontrakten og omplassering til en annen virksomhet være en mulighet. Det er fylkeskommunen som tar avgjørelse om å heve en lærekontrakt, jf. Opplæringslova § 4-6.

Hva skjer med tilskuddet om lærlingen eller lærekandidaten blir permittert?

Avbrudd i læretiden som fører til forlengelse av læretiden, medfører ikke endringer i totalt tilskudd til lærebedriften. Det gis ikke tilskudd for avbruddsperioder. Les mer her.

Viktig informasjon for deg som lærebedrift finner du her:

https://www.tffk.no/koronavirus-temaside/opplaring-i-bedrift/

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: