NHO

Innhold

Tilbakemeldingene fra næringslivet bidro med å gi politiet verdifull informasjon og et helhetlig samfunnsbilde ifbm koronasituasjonen.

Nyhet, NHO Arktis

Publisert

Politiet

Politiet har fortsatt et informasjons behov fra næringslivet.

Politiet takker for de tilbakemeldingene vi fikk i vår ifbm informasjonsbehov i forhold til hvordan Covid-19 påvirker næringslivet og kriminalitetsbildet. Tilbakemeldingene fra dere var med på å gi politiet verdifull informasjon og et helhetlig samfunnsbilde ifbm koronasituasjonen.

Pandemien vedvarer dessverre, vi er inne i en ny smittebølge. Myndighetene har kommet med nye tiltak for å redusere og hindre spredning av viruset. Politiet har full forståelse for at dette er en krevende tid for mange næringer. Vi vil likevel be dere nok engang om å hjelpe politiet i samfunnsoppdraget i forhold til å forebygge kriminalitet påvirket av situasjonen vi nå er i:

Dette er informasjonsbehov vi har:

SMITTEVERN

  • Oppleves det at smittevernbestemmelsene gitt av myndighetene ikke etterfølges i forbindelse med næringsvirksomhet?
  • Hvem i næringslivet bryter gjeldende smittevernsbestemmelsene? (hvilken næring, ansatte, kunder etc)
  • På hvilken måte brytes bestemmelsene? (karantenebrudd, holde avstand, håndvask/spriting etc)

Hva er eller antas å være årsaken til at smittevernbestemmelsene ikke etterleves? (f.eks. på grunn av økonomi, manglende kunnskap eller feiltolkninger av bestemmelsene)

KRIMINALITET

Har din virksomhet vært utsatt for kriminalitet i forbindelse med / i kjølvannet av korona-pandemien?
- På hvilken måte er din virksomhet rammet? (type kriminalitet)
- Er forholdet anmeldt til politiet?

HVORDAN PÅVIRKES DIN VIRKSOMHET
Hvilken betydning har korona-pandemien for din virksomhet?
- På kort sikt?
- På lang sikt?


Svar sendes direkte til:
merethe.samuelsen@politiet.no

Varsling ved brudd – ring 02800
Den økte spredningen av Covid-19 i vår region, gjør at politiet også må være strengere. Der vi før har gitt råd og veiledning, vil vi nå gi pålegg og anmelde straffbare forhold. Brudd på lokale og nasjonale smittervernregler kan medføre anmeldelse og forelegg på kr. 20.000,- eller mer. Tiltakene handler likevel ikke om bot eller anmeldelse, men at vi alle må ta ansvar for å ta vare på de mest utsatte og sårbare i lokalsamfunnet vårt.


Politiet ønsker i samarbeid med næringslivet å forebygge og redusere risikoen for at smittevernbestemmelsene brytes, for å hindre spredning av Covid-19 i lokalsamfunnet.


Dersom dere ser åpenbare brudd på smittevernbestemmelsene, ring politiets operasjonssentral 02800 og meld i fra.


Politiet har full forståelse for at dette er en krevende tid for mange næringer. Vi vil likevel be dere om å hjelpe politiet i samfunnsoppdraget i forhold til å forebygge kriminalitet påvirket av situasjonen vi nå er i.


Det presiseres at å gi tilbakemelding her på opplevd kriminalitet ikke er å anse som en anmeldelse. Anmeldelse gjøres på politiet.no eller ring 02800 for nærmere avtale. Akutte hendelser må meldes til politiet på tlf 02800 eller 112 for øyeblikkelig hjelp.
På forhånd tusen takk for hjelpen, og ta vare på hverandre!