NHO

Innhold

To nye gruver skaper vekst i Finnmark

Nyhet, NHO Arktis

Publisert

Transport til og fra Sydvaranger gruve

Foto: Sydvaranger gruve

LO og NHO tror befolkningsutviklingen i Finnmark går bedre tider i møte etter grønt lys for gruvedrift i Sydvaranger og Nussir, og har tro på at dette genererer nær 1000 nye jobber.

Dagens tillatelse til gjenåpning av Sydvaranger AS og den nylige konsesjonen til Nussir gir håp opp mot 1000 arbeidsplasser.

-        Vi håper ungdommen i Finnmark nå griper sjansen. Dette er muligheten til å jobbe i næringer som sikrer verden rene mineraler og deg selv et godt liv lengst nord i landet, sier LO-sekretær Bjørn Johansen og NHO-direktør Målfrid Baik.

Storinget melder på sine nettsider i dag at Nærings- og fiskeridepartementet gir Sydvaranger Eiendom AS driftskonsesjon for utvinning av jernmalm i Sydvaranger.De opprettholder med dette Direktoratet for mineralforvaltnings vedtak om driftskonsesjon, men med noen endrede betingelser.

Sydvaranger eiendom søkte den 29. desember 2017 Direktoratet for Mineralforvaltning med bergmesteren for Svalbard (DMF) om driftstillatelse. DMF fattet vedtak om tildeling av driftskonsesjonen 23. januar 2019, men med vilkår som Sydvaranger mener til sammen vil kreve en annen driftsform enn det selskapet mener er forsvarlig. Det er disse vilkårene som ble påklaget av selskapet 6. februar i år. Naturvernforbundet klaget også på vedtaket 14. februar på grunn av tiltakets konsekvenser for naturen i konsesjonsområdet.

Sydvaranger AS («Sydvaranger») har inngått en avtale med Orion Mine Finance («Orion») om utviklingen av Sydvarangers jernmalmressurs.

Selskapet har nå alle forutsetninger for å få til et vellykket industriprosjekt med tilrettelegging av infrastruktur, god logistikk og høykvalitets malm.

- Verden trenger mineraler og det grønne skiftet trenger mineraler. Vi er glade for at ressursene i Finnmark kan forvaltes langsiktig og bærekraftig.

- Det er viktig at Sydvaranger hele tiden har hatt støtte fra lokalsamfunnet og kommunen, og vi håper at de bidrar til å ytterligere vekst ved å benytte seg av lokalt næringsliv og være en viktig motor for utvikling av nye arbeidsplasser i flere næringer. Næringsaktivitet og mangfold vil skape en robust kommune, sier Målfrid Baik.

Johansen ønsker også å understreke betydningen av at Sydvaranger vil bidra til å styrke en svært viktig gruve- og industrikompetanse i fylket,

- Vi håper derfor at Finnmark Fylkeskommune, som skoleeier, beholder fagskolen og legger til rette for det behovet bedriften og underleverandørene har, sier Bjørn Johansen.  

Nå er de glade for at etableres helårige, langsiktig og trygge industriarbeidsplasser i Finnmark innen mineralnæringen.