NHO

Innhold

Tromsøtunnelene stenges i rushtiden for tungtransport

Nyhet, NHO Arktis

Publisert

Tunnel

Tunnelene i Tromsø stenger for tungtransport i rushtiden.

Nå krever Tromsø Brann og redning at tunnelsystemet på Tromsøya stenges for tungtransport på grunn av mangelfull brannsikkerhet.

Statens vegvesen har vært motvillig til å stenge tunnelene og klaget inn vedtaket til Tromsø kommune, men fikk ikke medhold. Dermed må tungtransporten finne alternative kjøreruter hverdager mellom kl. 07:00-09:00 og 15:00-18:00.

Dette vil medføre en betydelig trafikkøkning i bybildet. Trafikkbelastningen på det kommunale veinett, som verken er dimensjonert eller bygd for denne trafikkøkningen, vil øke betydelig. Dette er også veier som brukes av myke trafikanter. Så her får vi et trafikkbilde som ingen ønsker.

Tromsø Brann og redning har over år påpekt overfor Statens vegvesen at det er behov for å bedre brannsikkerheten. I sommer ble det klart at Brann og redning må gå til det steget å stenge tunnelene fordi avvikene ikke er blitt lukket.

Dialog med næringslivet

I september inviterte NHO Arktis bedrifter til et dialogmøte med Brann og redning og Statens vegvesen der de orienterte om situasjonen.

Bedriftene som deltok på møte, ser med skrekk på dette stengingsvedtaket. Konsekvensene vil bli mer kødannelse, lengre kjørevei og uegnet kjøreruter i tettbygde strøk. I tillegg vil det medføre økte kostnader for bedriftene som rammes av et så drastisk grep.   

Videre påpekte bedriftene at det vil være helt nødvendig med bedre kjøreforhold noe som medfører økt vintervedlikehold. Det vil særlig gjelde de sentrale omkjøringsveiene som Tverrforbindelsen og Langnesbakken. 

Nå må byvekstavtalen på plass

Statens vegvesen jobber for å lukke avvikene, men det vil også være nødvendig med et betydelig større opprustningsarbeid i tunnelene, spesielt tunnelen fra Breivika til sentrum.

Dette viser igjen hvor sårbart veinettet i Tromsø er. Behovet for en betydelig oppgradering av infrastrukturen i Tromsø er prekær. NHO Arktis har vært veldig tydelig på at Tromsø kommune må jobbe for å få en byvekstavtale med staten. Nå håper vi politikerne kommer til forhandlingsbordet, slik at kommunen kan starte oppgraderingen av veinettet i en by som har vært i sterk vekst i så mange år, uten at det har vært investert noe særlig i infrastruktur.

NHO Arktis håper etatene og politikerne setter seg ned og samler seg om mulige kortsiktige tiltak samt en langsiktig løsning. Det vil koste penger, men stenging av tunneler for tungtransport har også en kostnad.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: