NHO

Innhold

Vi må samle kreftene for det nye storfylket

Nyhet, NHO Arktis

Publisert

#205

Kommunene i Troms og Finnmark klatrer på listen i NHOs Kommune-NM for 2019, men ligger fortsatt langt bak de fremste regionene i Norge. - Nå må vi samle kreftene for å styrke det nye storfylket, sier regiondirektør Målfrid Baik i NHO Arktis.

Økt sysselsetting, færre uføre og høyere kompetanse bidrar til at kommunene i Troms og Finnmark kommer høyere opp i rangeringen over de mest næringsvennlige kommunene i NHOs Kommune-NM for 2019.

Mens Tromsø topper den nordnorske lista med en stabil 14. plass, klatrer Lenvik 23 plasser til 208. plass, Hammerfest 2 plasser til 68. plass og Bardu hele 52 plasser til en 237. plass på listen, siden i fjor. Til tross for den positive trenden er regiondirektør Målfrid Baik bekymret for utviklingen i årene som kommer.

- Demografien er den største utfordringen i Troms og Finnmark. Kommunene og næringslivet i det nye fylket mangler vår viktigste ressurs; menneskene. Utviklingen i Troms og Finnmark er ikke god nok så lenge ungdommene flytter. Vi har noen utfordringer som vi bare må løse, sier Baik.

 

Samle krefter

Resultatene i Kommune-NM viser at aksen Alta-Hammerfest befester seg som en stabil vekstregion i det nye storfylket. Alta topper lista over Finnmarks kommunene med en 46. plass, ned en plass siden i fjor. Samlet legger Troms og Finnmark seg på en 10. plass av de 11 fylkene i Norges nye regionkart.

Nå håper Baik politikere, innbyggere og bedrifter bruker fylkessammenslåingen til å skape økt entusiasme og utvikling i flere deler av nyfylket. 

- Det første vi må gjøre etter valget er å samle kreftene for å styrke det nye storfylket. Det er mye positivt som skjer i ulike deler av Troms og Finnmark. Nå må vi utnytte at vi har en felles forvaltningsregion og mulighet for et tettere samarbeid mellom kommuner og bedrifter i de to fylkene, sier Baik. 

 

Omkampen må legges død

Samtidig advarer hun mot en ødeleggende omkamp frem mot Stortingsvalget i 2021.

- Omkampene må legges død. En av de største truslene mot utvikling er at vi holder liv i omkampen rundt Troms og Finnmark. Hvor stort kan engasjementet bli hvis folk tror at dette blir oppløst om to år? Uforutsigbarhet og usikkerhet rundt den nye fylkeskommunen er en uheldig situasjon for næringslivet. I tillegg dreper det entusiasmen, og den er vi helt avhengig av om vi skal tiltrekke oss folk, sier Baik.

 

Bygdene utarmes

Om Troms og Finnmark ikke lykkes i å gjøre seg attraktiv for våre egne ungdommer og mennesker utenfra, frykter Baik en utvikling hvor vi i verste fall risikerer at bygdene utarmes.

- Da risikerer vi å endre opp som en pendlerregion hvor ansatte bor i andre deler av landet og flyr inn og ut fra naturressursene. Dette vil særlig ramme de små bygdesamfunnene, men også de regionene som i dag opplever vekst vil bli rammet av en slik utvikling, sier Baik.

 

Strategiske samarbeid

Nå håper hun flere kommuner i Troms og Finnmark søker samarbeid for å utnytte hverandres styrker og møte utfordringene sammen.

- Ved å spille på lag med nabokommunene, med utgangspunkt i den enkelte kommunes styrker, vil kommunene kunne møte utfordringene på en bedre måte. I tillegg til å samle kreftene om det nye storfylket, må vi tenke mer strategisk og forpliktende samarbeid mellom flere kommuner i årene som kommer, sier Baik.

 

  Se resultatene for din region, og for hele landet, her.

 

Fylke

Rangering i NHOs Kommune-NM

Oslo

1

Rogaland

2

Viken

3

Trøndelag

4

Vestland

5

Agder

6

Vestfold og Telemark

7

Møre og Romsdal

8

Innlandet

9

Troms og Finnmark

10

Nordland

11

 

 

Faktaboks:
Kommune-NM
  • Kommune-NM publiseres for 8. gang i år. Materialet er utarbeidet av Menon Economics på vegne av NHO, og denne oppsummeringen baserer seg på Menons rapport
  • Tallgrunnlaget i NHOs Kommune-NM er hentet fra offentlige kilder for 2018
  • Tallmaterialet vektes for de ulike indikatorer og underindikatorer. Kommunens rangering for hver enkelt indikator og en samlet totalrangering for alle landets kommuner
  • Kommune-NM er et viktig kunnskapsgrunnlag om tilstanden i våre kommuner og regioner
  • Kommune-NM måler ikke kvaliteten på kommunenes tjenestetilbud
  • NHOs undersøkelse ser på indikatorer innenfor fem kategorier: næringsliv og privatøkonomi, kompetanse, arbeidsmarked, demografi, kommuneøkonomi.

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: