Webinar og kompetansepåfyll innen grønne anskaffelser og det grønne skifte

Nyhet, NHO Arktis

Publisert

Prosjekt leverandørutvikling, Forsvaret, Porsangmoen har den glede å invitere til ytterlig kompetansepåfyll innen offentlige anskaffelser. Denne gangen med fokus på miljø og bærekraft i samarbeid med Forsvarsbygg, NHO/NHO Arktis, Direktoratet for Forvaltning og økonomi (DFØ), Troms- og Finnmark fylkeskommune og noen utvalgte bedrifter i regionen.

Miljø, bærekraft og grønne anskaffelser er viktige tema som du som leverandør kan dra nytte av i flere sammenhenger, i tillegg til deltakelse i Forsvarsbyggs- eller andre offentlige anbud. Å delta i det grønne skiftet er viktig for å posisjonere seg for fremtidens leveranser. Fokus på miljø og bærekraft er også viktig for omdømmebygging og identitet som igjen kan åpne for muligheter på områder bedriften i utgangspunktet ikke hadde sett for seg.

Gjennom 3 webinar á ca 1 time får dere kompetanseheving under disse overskriftene:

 • "Regelverket, grønne funksjoner/krav, mulighetsrommet og virkemidler innen miljø" (Mandag 19.april, kl 10 - 11:15)
  På litt over en time får du en introduksjon til miljø i regelverket for offentlige anskaffelser, veileder for hvordan du som bedrift kan imøtekomme og tilfredsstille funksjonsbeskrivelser eller krav til miljø OG tips til hvordan din bedrift kan bruke grønne bærekraftige anskaffelser som en forretningsmulighet samt tilgjengelige virkemidler. Følgende 3 meget kompetente damer gir deg innhold i følgende overskrifter:
   "Hva sier regelverket om miljø i offentlige anskaffelser?" v/Arnhild Dordi Gjønnes, NHO
   "Hvordan imøtekomme/tilfredsstille grønne krav?" v/Christine Kihl, Direktoratet for forvaltning og økonomi (DFØ)
   "Grønne bærekraftige anskaffelser, en forretningsmulighet for din bedrift" v/Anita Skog, Nasjonalt program for leverandørutvikling
  Påmelding

 • "Hvordan setter Forsvarsbygg krav til miljø og bærekraft i sine anskaffelser?" (Tirsdag 20. april, kl 8:30-9:30)
  Dette webinaret setter teorien i mandagens webinar ut i praksis. Magnus Sparrevik og Elizabeth Calder i Forsvarsbygg gir dere en introduksjon til hvordan miljø brukes i praksis i deres anskaffelser og hvorfor dette får økt betydning fremover. Det vil bli gitt eksempler på miljøfunksjoner/krav som stilles i et utvalg av Forsvarsbyggs investeringsprosjekter og rammeavtaler.
  Påmelding

 • "Klimapartnernettverket og bedriftscase" (Onsdag 21.april, kl 8:30-9:30)
  Denne ukens webinar-rekke avsluttes med introduksjon til Klimapartnernettverket og presentasjon av noen bedrifter som utnytter miljø og bærekraft til sin fordel.
  «Bærekraft gir konkurransefortrinn» sier Klimapartnernettverket. Nettverket kan bidra med tilrettelegging for virksomheter som ønsker å satse ytterlig på miljø og bærekraft. Kjersti Aronsen, rådgiver bærekraft, klima og miljø i Troms- og Finnmark fylkeskommune innleder dagens webinar med "Hva er- og hvordan kan klimapartnernettverket være til nytte for min bedrift?"
  Videre vil noen utvalgte bedrifter presenterer hvilke grep de har gjort innen miljø og bærekraft og hvilken effekt dette har hatt. Vi blir bedre kjent med blant annet Heatwork AS som har brukt miljø og bærekraft som grunnmur i sin satsning.
  Påmelding