Årsmøte 2023

29. mar 2023, kl. 14.00–16.00
Evry AS Strandvegen 2, 2380 Brumunddal
Årsmøte

Foto: NHO

Program

Kl. 14:00 – registrering/servering.
Kl. 14:30 – innlegg ved Karl Olav Nordengen og Pål Erik Langøigjelten fra Evry AS. Tema: digitalisering og hvilke muligheter gir dette for verdiskapning for din bedrift og Innlandet.
Kl. 15:00: Årsmøtet starter.

Sak 1. Godkjenning av møteinnkalling.
Sak 2. Valg av møteleder.
Sak 3. Valg av to personer til å underskrive protokoll. 
Sak 4. Årsberetningen 2022.
Sak 5.  Innkomne saker. Eventuelle saker som ønskes behandlet
sendes til frode.berntsen@nho.no innen onsdag 22. mars 2023.
Sak 6. Valg.

  • Leder og nestleder.
  • Valg av medlemmer og varamedlemmer til regionstyret.
  • Valg av representant til NHOs Representantskap og en representant til Generalforsamlingen. Det velges også vararepresentanter.
  • Valg av valgkomitè etter innstilling fra Styret.

Last ned Årsrapport 2022 for NHO Innlandet