NHO

Innhold

Løypemelding for nytt hovedsykehus i Innlandet

Innlandets nye hovedsykehus skal være bærekraftig på mange felt, og sykehusbygget skal være bra for både pasienter, pårørende og for de som har det som arbeidsplass.

#205

Hva innebærer et bærekraftig byggeri, - og hva skal til for at bygget blir bra for alle behovshavere? Hva må vi tenke-, og forberede oss på? 

Vi ønsker å bidra til å skape en omforent forståelse for rollen, samt at de ulike aktørene erfarings utveksler mellom seg for å fylle rollen med konkret innhold.

Seminaret legges opp med korte introer i starten. Deretter får bransjene ordet,og det blir samsnakking i grupper før vi deler innspill i plenum.  

Seminarets målgruppe er dere som skal være med å utforme hvordan vårt nye hovedsykehus skal være, - samt dere som skal ta de kloke og bærekraftige beslutningene.

Program

09.00       Mingling og kaffe

09.30        Velkommen v/Jon Kristiansen, Regiondirektør NHO Innlandet  

09.35 – 09.50 Appeller for dagen

 • v/Knut Storberget,Fylkesmann
 • v/Arthur Buchard, Mjøstårnet
 • v/Wenche Høye og Ole Jonny Kalstad, Tredrivere

09.50-11.00 – Fagbolk med fokus på bærekraftig byggeri

 • Christina Qvam Heggertveit, Fylkesmannen Møre og Romsdal; God gjennomføring i planleggingsfasen – en forutsetning for å nå nasjonale miljømål. Sykehuset Møre og Romsdal, et forprosjekt.
 • Håvard Hernes, Friskluftsykehus; Erfaringer med Friskluftsykehus i naturen
 • Anders Qvale Nyrud, Professor NMBU; Materialbruk for fysisk og mental helse
 • Kjell Tryggestad, Professor HINN og Knut Skuldberg, Kommuneoverlege Elverum Kommune/HINN; Hva kan bio-sirkulær økonomi i praksis lære oss om bærekraftig utvikling / Inneklima

11.00 -11.15 – Benstrekk

11.15 - 12.45 – Fagbolk fortsetter

 • Kristine Nore, Forskning og Innovasjonssjef, Splitkon "Energibruk i Bygninger"
 • Cathrine Lofthus, Administrerende direktør Helse Sør-Øst. "Visjoner og ønsker for vårt nye sykehus"

12.45-13.30 Lunsj

13.30 – 13.50 Innledning til samsnakk - Bransjene har ordet (5 minutter hver)

 • Programmet er under utvikling
 • Woodcon
 • John-Erik Reiertsen, Betongelementforeningen
 • EBA entreprenør

13.50 – 14.40 Vi samsnakker og gir innspill
Kjersti Granaasen, fasiliteres av pådriver i Nasjonalt Program for Leverandørutvikling

14.40 Veien videre
Even Aleksander Hagen, Fylkesordfører i Innlandet

15.00 SLUTT