NHO

Innhold

Jobbskaperne - Årskonferansen 2021 Innlandet

 • 7. jan 2021Kl. 09:00–13:30
 • Raufoss Kulturhus – Fyrverkeriet Kirkevegen 8
 • Gratis
 • Påmeldingsfrist 01.01.2021

Jobbskaping i privat sektor er en forutsetning for å komme oss ut av krisen og inn i en bærekraftig fremtid. En fremtid der Norge fortsatt er et av verdens beste land å bo i. Du er invitert til NHOs årskonferanse 7. januar 2021. Det blir en annerledes konferanse i en historisk tid, med spennende gjester, viktige samtaler og ny innsikt.

Årskonferanse 2021 - landingsside/nho.no_banner 4

Konferansen i år vil forenes gjennom en felles digital sending og regionale fysiske møteplasser.

Du er velkommen til å delta fysisk i region Innlandet på Fyrverkeriet – Raufoss Kulturhus Kirkevegen 8, 2830 Raufoss. I vår region vil hovedfokus være å se nærmere på temaet arbeidsliv – hvordan får vi flere i jobb og at færre havner utenfor. Hva har du behov for, for å bli en enda bedre jobbskaper? Innlandet skal skape 20 000 arbeidsplasser. La oss snakke om det!

Program
Med forbehold om mulige endringer
 • 09:00 - 09:45
  Registrering og kaffe
 • 09:45 - 11:30
  Del 1
  • Velkommen til årets NHO årskonferanse: Jobbskaperne
  • Nina Melsom, direktør arbeidsliv NHO og Linn Slora Kristiansen, rådgiver NHO Innlandet
  • NHOs TV-sending
  • Lunsj på angitt bordplassering 
 • 12:00 - 13:30
  Del 2
  • Innlandets jobbskapere – aktuelle bedrifter
  • Samtale: «Arbeidslivet de neste ti årene» med statsråd Henrik Asheim og Nina Melsom, direktør arbeidsliv NHO
  • Diskusjonskort ved bordene
  • Innlandets jobbskapere – aktuelle bedrifter
  • Samtale «Kompetent arbeidskraft for fremtiden»
  • Diskusjonskort ved bordene
  • Innlandets jobbskapere – aktuelle bedrifter
  • Fremtidas jobbskaping i Innlandet, ved Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet 
 • 13:30 - 14:30
  Del 3
  • Omvisning: Vi avslutter dagen i Raufoss Industripark - Norges mest automatiserte. Her vil vi dele inn i grupper. Kan være at vi må gjøre en begrensing mht antall