NHO

Innhold

- Det er bare fantasien som setter begrensninger!

#005

Vind Idrettslag er nå i gang med å bygge en multisporthall. Målet er å skape et samlingssted i et bygg som gir muligheter for utvikling og vekst for hele byen. Fotograf: Oppland Arbeiderblad.

NHO Innlandets medlemsbedrift, Vind Idrettslag, er Opplands største idrettslag. Nå er idrettslaget i gang med å bygge en ny multisporthall der ambisjonen er å skape en regional samlingsplass for både idrett og næringsliv.

Rå på idrettstilbud

Andreas Lotterud er marked – og arrangementsansvarlig i Vind Idrettslag. Han forteller at idrettslaget driftes som en bedrift, og at de blant annet omsetter for omlag 8.000.000 kroner i året. Vind har om lag 1300 medlemmer.

- Vi har 3,25 årsverk hvor av to er heltidsansatte (daglig leder, samt marked- og arrangementsansvarlig), to ansatte jobber i en 50 prosent stilling (økonomiansvarlig og ansvarlig akademi/ffo) og en vaktmester i en 25 prosent stilling. Vår kjernevirksomhet er å legge til rette for idrettstilbud og aktivitet for barn og unge. Vi ønsker å gi barn og unge en oppvekst i et inkluderende miljø som sikrer mestring, trygghet og tilhørighet hele året, forteller Andreas. 

Mangfoldig klubb

Vind Idrettslag genererer omlag 55.000 aktivitetstimer i året og vi har 60-70.000 besøkende på Vind Idrettspark hvert år. 

- Vi har 750 aktive fotballspillere, 150 aktive langrennsløpere, 50 aktive spillere i amerikansk fotball og 40 aktive bordtennisspillere. I tillegg kommer deltakere på terreng- og mosjonsløp, sykkelritt og diverse andre aktiviteter. Vi tilbyr også trugeaktivitet, samt unified fotball lag for funksjonshemmede og utviklingshemmede, sier Lotterud. 

Høye ambisjoner for ny multisporthall

Vind Idrettslag er nå i gang med å bygge en multisporthall. Målet er å skape et samlingssted i et bygg som gir muligheter for utvikling og vekst for hele byen, forteller Lotterud.

  • Multisporthallen skal sørge for en anleggsutvikling og aktivitetsøkning som er vedtatt i strategiplan for Vind IL. Hallen skal dekke et prekært behov for treningsflate for barn og ungdom hele året. Vårt mål er at dette Ikke bare skal dekke et behov i Vind IL men for idrettsbevegelsen i hele distriktet.
  • Multisporthallen skal gi oss gode forutsetninger for å bli en del av en fast syklus som arrangør av NM, Norges Cup og store regionale skirenn.
  • Dekke ulike behov i forbindelse med befolkningsveksten, og ikke minst det økende antall studenter ved NTNU og Fagskolen i Gjøvik.
  • Idrettslagene har en viktig funksjon for å gi barn og unge en oppvekst i et inkluderende miljø som sikrer mestring, trygghet og sosial tilhørighet. Hallen vil bidra til å ivareta denne funksjonen.
  • Multisporthallen er en innsats for bedre folkehelse. Vedvarende fysisk aktivitet fra ung alder gir en samfunnsmessig høy avkastning. Vi tror f.eks hallen vil føre til mindre frafall fra idretten. En reduksjon i frafall fra 13 års alder gir en dokumentert stor helse og samfunnsmessig gevinst
  • Multisporthallen skal gi aktivitetsøkning for barn-, ungdom og voksne i alle aldre. Altså et sted hvor hele distriktet kan dyrke idrettsgleden og få muligheter til å drive fysisk aktivitet. Organisert og uorganisert!
  • Målet er at multisporthallen skal generere flere aktive medlemmer og gi o over 100.000 aktivitetstimer årlig på Vind Idrettspark.

Gylden mulighet for lokalt næringsliv 

Lotterud er entusiastisk rundt prosjektet og mener at dette er en gylden mulighet for bedrifter og næringsliv til å involvere seg i et unikt prosjekt i regionen. 

- Dette er en gylden mulighet for næringslivet til å sette sitt preg på byutviklingen ved å satse på et betydningsfullt prosjekt som vil være til glede for barn og ungdom i hele distriktet i mange år fremover. Sammen med næringslivet kan vi skape gode synergier ved å samarbeide om prosjekter som kan ha positiv kommersiell effekt hos bedriftene. Gjennom fasilitetene multisporthallen gir vil vi kunne holde diverse arrangementer, aktiviteter, kurs og konferanser, samt større idrettsarrangement som kan gi god avkastning for kommersielle aktører og lokalt næringsliv.

 For å rekke byggestart 1. september må vi klare å samle inn seks millioner kroner. Dermed er vi helt avhengige av bidrag og engasjement fra bedriftene, sier Lotterud og legger til at de allerede har mange lokale bedrifter med på laget.

Skjebnesmåned for multisportshall

Ringvirkninger utover idrettens arena

Lotterud mener multisporthallen vil kunne være et trekkplaster for å gjøre Gjøvik til en enda mer attraktiv lokasjon for arrangementer og samlinger. 

- Multisporthallen vil kunne fasilitere flere formål. Vi vil kunne tilby mer aktivitet og flere idrettstilbud. Det vil også kunne bli en arena for næringsliv, konferanser, messer og øvrige samlinger. Bolig- og eiendomsutvikling kan også være en naturlig konsekvens av dette prosjektet og den infrastrukturen dette fører med seg. Vi ønsker også å knytte hallen og idrettsanlegget til skole- og utdanningsinstitusjoner som vil kunne ha stort utbytte av fasilitetene. Det er også muligheter for et bredt tilbud for funksjonshemmede, utviklingshemmede og eldre. Det er bare fantasien som setter begrensninger, avslutter Lotterud, og ønsker alle interesserte velkommen til en prat for å høre mer om det spennende prosjektet!

Les mer om samarbedispartnere og prosjektet! 

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: