NHO

Innhold

Årsmøte NHO Innlandet og NHO Reiseliv Innlandet

Nyhet, NHO Innlandet

Publisert

#005

Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet

Vi ønsker våre medlemsbedrifter velkommen til årsmøte i NHO Innlandet onsdag den 18. mars 2020 i Industriparken på Raufoss.

I tillegg til årsmøte ønsker vi våre medlemmer velkommen til info og omvisning på NCE og katapult, Læringsfabrikken. 

Last ned reviderte utfyllende retningslinjer 2019