Bedriftene: Tiltakene er til stor hjelp

Publisert

- Det er viktig at vi nå ser at summen av tiltakene begynner å virke. Det er helt nødvendig om vi skal komme mest mulig helskinnet gjennom dette, sier Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet.

- Det er viktig at vi nå ser at summen av tiltakene begynner å virke. Det er helt nødvendig om vi skal komme mest mulig helskinnet gjennom dette, sier Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet.

Redusert arbeidsgiverperiode for permittering og for syke- og omsorgspenger er det tiltaket som flest bedrifter peker på som god hjelp i koronakrisen. – Her fikk vi gjennomslag for et tydelig ønske fra bedriftene som vi ser at de synes er til stor hjelp, sier regiondirektør i NHO Innlandet, Jon Kristiansen.

NHOs siste medlemsundersøkelse er gjennomført torsdag og fredag denne uken. Denne gangen er bedriftene også spurt om hvilke tiltak fra myndighetene som hjelper dem mest. Tallene for Innlandet viser følgende:

  • Flest oppgir at redusert arbeidsgiverperiode for permittering (72 %) og for syke- og omsorgspenger (64 %) har vært til hjelp for bedriften.
  • 67 % oppgir at tiltaket arbeidstagere får «full lønn» i 20 dager ved permittering har vært til hjelp for bedriften.
  • 38 % mener kompensasjonsordningen vil hjelpe dem, i stor eller noen grad. Denne treffer særlig godt for reiseliv 7 av 10 (69 %) og service og handel 6 av 10 (64 %).
  • Garantilån er det tiltaket som færrest mener er til god hjelp. Kun 13 % oppgir at det er til hjelp.

 

- Vi har hele tiden sagt at vi skal evaluere alle tiltakene kontinuerlig, slik at de treffer best mulig de ulike behovene som er i markedet. Disse tallene blir svært viktige i dette arbeidet, sier Kristiansen.

- Selv om ikke alle tiltakene treffer alle behov like presist, kan de være svært viktige for ulike bedrifter på tvers av bransjer, geografi og størrelse.

- Dette bekrefter bare det vi har sett, at nedturen er bred, konstaterer Kristiansen.

 

Noen lyspunkt

Selv om flere bedrifter planlegger oppsigelser, er det litt færre som har frykter konkurs, viser medlemsundersøkelsen; 1 av 5 bedrifter (22%) oppgir nå at de har en reell risiko for å gå konkurs som følge av Korona-situasjonen (lavere enn sist undersøkelse da det var 29 %). Her er det oppsummert på nasjonalt nivå at handel og service 3 av 10, samt reiseliv 5 av 10 som har størst konkurs-frykt.

Undersøkelsen viser relativt små endringer på flere spørsmål, i forhold til forrige runde rett før påske. Fersk status viser følgende:

  • 84 % av bedriftene oppgir lavere etterspørsel (omtrent som sist). 3 av 10 har tapt over halve omsetningen.
  • 15 % av bedriftene oppgir at de nå planlegger oppsigelser som følge av Korona-situasjonen (omtrent som sist)

- Vanskelighetene står fortsatt i kø for bedriftene. For mange handler det om cash, å få penger på konto. Derfor er det viktig at søknadsportalen for kompensasjonsordningen kommer på plass raskt.

- Dette må fungere, nå må vi gjøre alt vi kan for å unngå konkurser, sier Kristiansen.

- Det er viktig at vi nå ser at summen av tiltakene begynner å virke. Det er helt nødvendig om vi skal komme mest mulig helskinnet gjennom dette og at det som i utgangspunktet er sunne virksomheter, også er her etter korona-krisen. Derfor er det også viktig at vi lar disse tiltakene virke så lenge det er nødvendig, presiserer regiondirektøren.

Gjenreise og omstille næringslivet i Innlandet

-Det som blir viktig fremover er å gjenreise næringslivet og sikre at vi har nok aktivitet til å holde hjulene i gang. Her spiller det offentlige også en stor rolle. Vi må fortsatt ha fart i bygg og anlegg, tilstøtende næringer som sikrer arbeidsplasser. For Innlandet sin del er også reiseliv samt service og handel store bransjer som besitter mange arbeidsplasser.

-Samtidig skal vi skape nye arbeidsplasser ved omstilling. To tredjedeler av nye arbeidsplasser skal komme i privat sektor. Det sikrer også velferden vår fremover gjennom viktige skatteinntekter til fellesskapet.

Undersøkelsen er gjennomført 16. og 17. april, med 4372 svar (27 %), herav 396 for Innlandet (Det er ikke vektet for bedriftenes størrelse eller bransjetilhørighet.)