NHO

Innhold

Female Future klare for nytt kull

Nyhet, NHO Innlandet

Publisert

Mer enn 1700 kvinner har vært gjennom NHOs Female Future-program siden oppstarten i 2003.

Mer enn 1700 kvinner har vært gjennom NHOs Female Future-program siden oppstarten i 2003.

Søknadsfristen er 27. september 2019. NHO er opptatt av å sikre bedriftene tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft. Da må også kvinnene med på laget. Derfor satser vi på å styrke likestillingen i arbeidslivet, bedre kvinners representasjon i ledelse og styrer, samt å trekke flere kvinner til privat sektor.

Hva er Female Future? 

NHO Female Future er et lederutviklingsprogram for kvinnelige talenter som bedriften ser potensialet i og ønsker å satse på. NHO ønsker å mobilisere talentene, gi dem utviklingsmuligheter og skape møteplasser, slik at flere kvinner kommer i posisjon til lederroller og styreverv. I tillegg ønsker vi å invitere deltakerbedriftenes HR-ledere og toppledere til diskusjon og erfaringsutveksling om å arbeide mot god kjønnsbalanse i egen virksomhet.

Programmet har fokus på egenutvikling, ledelse, styrearbeid, nettverksbygging og profilering. Female Future programmet har en varighet på ca. 9 måneder.

NHO Female Future legger til rette for at bedriftene kan videreutvikle nøkkelmedarbeideres talent og ressurser, og jobbe langsiktig for å få flere kvinner i ledelse og styrene. NHO Female Future gir bedriften tilgang til og kontakt med potensielle styrekandidater.

2 av 3 Female Future deltakere har blitt tilbudt styreverv, eller blitt forfremmet, i løpet av 6 måneder.  

Programmet har vakt interesse og oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. New York Times omtalte programmet som en "executive boot camp" og ved to anledninger er Female Future utnevnt av ILO som "best practiceeksempel.  

 

Hvem kan søke? 

Det er bedriftene som blir rekruttert inn i programmet. Bedriftenes ledelse plukker ut deltakere med potensial for lederoppgaver og styreverv. Bedriftene har mulighet til å søke med inntil to deltakere per år per region.Når bedriften har plukket ut sin kandidat, er det kandidaten selv som søker om deltakelse i programmet. Vi minner om at det totalt vil være 26 plasser i årets kull. 

 

Hvordan søke? 

Kandidaten(e) som bedriften har plukket ut må registrere sin interesse på NHOs nettside.

  • Søkeren registrerer sin interesse på  NHOs nettside.
  • Søkeren mottar en epostbekreftelse på registrert interesse, samt et søknadsskjema som må returneres sammen med CV til elisabeth.svendsen@nho.no
  • Søknaden på max 2 sider må beskrive følgende:

- Hvilke forventninger og målsettinger har jeg for deltakelse i Female Future?
- Hva er det som opptar meg i min lederrolle?
- Hva er det jeg definerer som god ledelse.
- På hvilken måte kan du bidra i gruppa?

  • Søknadsfrist 27. september 2019. 
Kriterier for å delta:
  • Du må være plukket ut av bedriftens ledelse
  • Du må være motivert for lederoppgaver, høyere lederoppgaver og styreverv
  • De må ønske å få styrket selvinnsikt, motivasjon og handlekraft til å nå dine mål
  • Du og bedriften må prioritere deltakelse i alle deler av programmet.

Oppstart for nytt kull:
13. november 2019, Næringslivets Hus, Oslo