Foto:

Lansering: Neste trekk, veikart for fremtidens næringsliv i Innlandet

Nyhet, NHO Innlandet

Publisert

Hva kan være mulighetene for Innlandet de neste 10 årene? Følg med på live streaming tirsdag 1. september kl 08.00-10.00 via NHO Innlandet sin facebook kanal.

Hva kan være mulighetene for Innlandet de neste 10 årene? Følg med på live streaming tirsdag 1. september kl 08.00-10.00 via NHO Innlandet sin facebook kanal. Foto:

Følg live streaming på lansering av NHOs rapport "Neste Trekk" på NHO Innlandets facebook siden. Rapporten viser veien ut av krisen og inn i en digital, global og grønnere fremtid. En fremtid med konkurransedyktige små og store bedrifter som skal gi oss trygge jobber i hele landet. Velkommen!

I «Neste trekk» viser NHOs vei ut av krisen og inn i en digital, global og grønnere fremtid med konkurransedyktige små og store bedrifter og trygge arbeidsplasser i hele landet.

De siste to årene har det vært gjort et svært omfattende arbeide med bla. dialogmøter med bedriftene rundt i hele landet, samt nesten 30 ulike rapporter skrevet til dette formålet.

Målet med lanseringen er å gjøre arbeidet kjent for politikere, akademia og bedriftene i Innlandet. Gi innsikt i hva som kan være mulighetene for Innlandet de neste 10 årene, samt hvilken politikk – nasjonalt og regionalt som skal til for at vi lykkes.

Følg streamingen live, trykk HER

Agenda, tirsdag 1. september - live sending fra NTNU

07.30    Kaffe og registrering

08.00-09.00 Livesending

Regiondirektør Jon Kristiansen ønsker velkommen

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid snakker om hvorfor har vi laget et veikart og hva dette vil bety for å utvikle verdier og nye arbeidsplasser i Innlandet

Presentasjon av hovedkonklusjonene i rapporten med vekt på muligheter for Innlandet v/ Kåre Anda Aronsen, direktør datafangst og analyse i NHO.

Fire pitcher vil vise oss i Innlandet muligheter mot 2030;

  1. Opplevelsesbasert reiseliv v/Marit Lien, komersiell leder i Alpinco

Norge har et sterkt internasjonalt renommé og er godt posisjonert for å vokse i et internasjonalt marked for natur og aktivitetsbaserte opplevelser. Dette gir muligheter for Norge som reiselivsdestinasjon.

  1. Batterier v/ Anita Hager, administerende direktør i Intek

Norge kan både satse på storskala batteriproduksjon og ta nisjeposisjoner i et verdensmarked i kraftig vekst, særlig knyttet til komponentproduksjon, celleproduksjon, resirkulering og maritime bruksområder.

  1. Biobaserte verdikjeder v/ Knut Skinnes, klyngeleder i Norwegian Wood

Norge har fornybare biologiske ressurser både på land og i havet. Det ligger store muligheter i å tenke mer helhetlige verdikjeder og samarbeid på tvers. SINTEF peker bl.a. på økt uttak av trevirke og GROT (skogsavfall). Knut vil presentere ambisjonene som ligger i en sirkulær industriklynge på Braskereidfoss og arbeidet med fire konkrete satsninger; returtre, biokull, biogass og veksthus

 

  1. EON Reality / Knut Henrik Aas: I hjertet av Hamar sentrum, etablerer det internasjonale programvareselskapet Eon Reality det som er innlandets største teknologisatsing noensinne. Selskapet består blant annet av en utdanningsdel, en produksjonsdel og en egen salgsavdeling, - i tillegg har Eon etablert et showroom og en avdeling, på Terningen Arena i Elverum. Eons mål er å bygge et høyteknologisk sentrum her på innlandet, hvor de blant annet vil utdanne de beste fra Norge og ellers i Europa og ansette halvparten av dem i sitt eget selskap. På den måten bygges en verdifull infrastruktur for fremtiden, som også vil skape verdifulle arbeidsplasser i regionen.

Kommentarer/dialog på veikartet, pitchene og aktuell politikk for å lykkes

En samtale med regiondirektøren og:

  • Fylkesordfører Even Aleksander Hagen
  • Stortingsrepresentant Marit Knudsdatter Strand (SP)
  • Ungdomspolitiker Gjertrud Nordal (H)
  • Fylkesrådmann Tron Bamrud. 

09.00 – 09.30 Dialogen fortsetter

Vi fortsetter en halvtime etter at sendingen er over for de som er fysisk tilstede med muligheter for spørsmål og kommentarer fra salen. Salen velger hvilke tre trekk som er de viktigste.

09.30    Deltagerne er tilgjengelig for pressen