Leter etter virksomheter til å rydde vassdrag i Innlandet

Nyhet, NHO Innlandet

Publisert

I Innlandet er allerede én ryddeaktør på plass for å rydde Gausa, Lågendeltaet og Åkersvika. Nå leter fondet etter virksomheter som kan rydde områdene Åsjo, Fåvang/Losnadeltaet, Jarenvatnet og Seimsjøen.

I Innlandet er allerede én ryddeaktør på plass for å rydde Gausa, Lågendeltaet og Åkersvika. Nå leter fondet etter virksomheter som kan rydde områdene Åsjo, Fåvang/Losnadeltaet, Jarenvatnet og Seimsjøen.

Handelens Miljøfond jakter ryddeaktører til Rydd Norge-programmet i Innlandet. Områdene Åsjo, Fåvang/Losnadeltaet, Jarenvatnet og Seimsjøen skal ryddes for plast. Er ryddeoppdraget noe for din virksomhet?

Handelens Miljøfond har satt seg mål om å rydde prioriterte vassdrag, Svalbard og 40 prosent av ytre kyst innen utgangen av 2023. Rydd Norge-programmet er Norges første omfattende og nasjonale ryddeprogram og ble startet høsten 2020. Programmet er ledet og initiert av Handelens Miljøfond og rydding er nå i gang i ti fylker.

 

I Innlandet er allerede én ryddeaktør på plass for å rydde Gausa, Lågendeltaet og Åkersvika. Nå leter fondet etter virksomheter som kan rydde områdene Åsjo, Fåvang/Losnadeltaet, Jarenvatnet og Seimsjøen.

 

Ryddejobben

Ryddearbeidet skal i all hovedsak utføres i naturreservater og/eller fuglefredningsområder, med unntak av området Gausa som er et vernet vassdrag. Ryddeaktørene må kjenne til, og ta hensyn til vernebestemmelsene i alle de prioriterte områdene under planlegging og gjennomføring av ryddearbeidet. Ryddeaktørenes kompetanse/forståelse for hvordan å ivareta sårbar natur mens ryddearbeidet pågår vil veie tungt i vurderingen av ryddeaktører. Hvor mange personer som kreves for ryddingen, hva slags utstyr og hvor lang tid som kreves er avhengig av området som skal ryddes. Hver enkelt ryddeaktør må lage et budsjett for hvor mye de anslår ryddearbeidet vil koste.

 

Regional administrator og rådgivende utvalg

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter er ansvarlig for å administrere ryddingen i Innlandet på vegne av Handelens Miljøfond, og følgende organisasjoner sitter i regionalt rådgivende utvalg for Rydd Norge Innlandet:

  • Statsforvalteren
  • Gran kommune
  • Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap (MGR)
  • Vannområdekoordinator Vannområde Glomma
  • Vannområdekoordinator Vannområde Randsfjorden
  • Vannområdekoordinator Vannområde Mjøsa
  • Innlandet fylkeskommune
  • Senter mot marin forsøpling (MARFO)
  • Handelens Miljøfond
  • Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter

 

Er du interessert i å søke om ryddeoppdrag? Les mer om oppdraget her, og send inn din søknad til administrator for Rydd Norge Innlandet, Andrea Rishatt: andrea@dokkadeltaet.no.