Månedens bedrift: EE-Teknikk

Nyhet, NHO Innlandet

Publisert

F.v.: Jonas Solbakken, Levi Dahl, Jens Elvesveen Bjørnstad, Henrik Harby Lunde.

F.v.: Jonas Solbakken, Levi Dahl, Jens Elvesveen Bjørnstad, Henrik Harby Lunde.

Hos EE-teknikk står kompetanse og lærlinger i høysetet – Mange i vår bransje har et stort behov for faglært arbeidskraft. Vi er derfor veldig opptatt av yrkesstolthet. Vi trenger håndverkerne, og fagbrev i vår bransje må settes høyt, sier daglig leder Erik Nytrøen.

EE-Teknikk er en bedrift som består av seks datterselskaper lokalisert rundt Mjøsa: Lillehammer elektro, Ringsaker elektro, Solberg elektroinstallasjon, Storhamar elektro, Raufoss elektro og Elektrosafe. Alle datterselskapene tar inn lærlinger ut fra behov, bortsett fra Elektrosafe, som er et nisjeselskap som driver med el-kontroll og termografering.

 

Lærlinger i fokus

– Vi tar alltid inn lærlinger med sikte på at de skal kunne fortsette som fagarbeider hos oss etter endt læretid. Lærlingen er dermed vår aller viktigste rekrutteringskilde. For å understreke hvor viktige lærlingen er hos oss har vi innført like bonusordninger for lærlingene som vi har for alle våre øvrige ansatte. I tillegg har lærlingen lik mulighet for eierskap i vår ansatteide bedrift som alle andre ansatte. Vi avholder også felles lærlingesamling for lærlingene i de ulike bedriftene. Dette for at de kan utveksle felles erfaring og kompetanse seg imellom, samt at de føler en enda sterkere tilhørighet til EE-Teknikk familien gjennom sosiale tiltak, sier Nytrøen.

 

– Vi har den senere tid hatt god nytte av ordningen for voksnes rett til videregående opplæring. Dette innebærer at man i dag har en gylden mulighet til å kunne få seg et fagbrev som elektriker, eller et annet yrkesfagbrev selv om man tidligere i livet har valgt feil utdanning. Dette er inntak av lærlinger vi gjør i tillegg til lærlinger fra den videregående yrkesskolen, forklarer Nytrøen.

 

Utvikler kompetanse innad i bedriftene

For EE-Teknikk er det viktig å utvikle nødvendig kompetanse innad mellom bedriftene. De har fokus på at både kompetanse og ressurser kan deles mellom de ulike selskapene. På den måten har de bygget opp en bred og allsidig kompetanse innen fagfeltet på tvers av deres selskaper.

 

– De ansatte skal kunne se utviklingsmuligheter hos oss. Vi jobber innenfor elektrofaget mot prosjekt, industri, landbruk, samt bolig og hyttemarkedet for å nevne noe. Dette krever ofte ulik kompetanse blant våre elektrikere. Videre satser vi også på rekruttering av flere jenter til vår bransje. Derfor har vi i de senere årene tatt inn flere jenter som elektrolærlinger, sier Nytrøen.

 

– Å være leder i EE-Teknikk er et privilegium. Vi støtter hverandre og gjør hverandre gode. I EE-Teknikk er vi opptatt av at det skal være korte beslutningsveier i alle ledd. Derfor er vi opptatt av at ledelsen skal være lett tilgjengelig for alle selskapets ansatte. Det er i dag 70 ansatte som eier aksjer i EE-Teknikk. Det er virkelig artig å kunne jobbe i en bedrift hvor verdiskapningen går tilbake til de som jobber der. Videre er miljøet i fokus hos oss. Samtlige selskaper er derfor nylig blitt sertifisert som miljøfyrtårnbedrifter, sier Nytrøen.

 

Jobbskaper i Innlandet

– EE-Teknikk er en solid jobbskaper i Innlandet. De bidrar med å rette søkelyset på viktigheten av lærlinger og gir muligheter til de som ønsker å justere kurs på et senere tidspunkt. EE-Teknikk er en aktiv bidragsyter i bransjen innenfor elektrobedrifter og er med på å skape yrkesstolthet innenfor elektrofaget. De tar en aktiv samfunnsoppgave med å sikre faglært arbeidskraft og er en solid aktør i markedet som setter elsikkerhet i høysetet. Bedriften retter fokus på energisparende tiltak i både statlig, kommunal og privat sektor. Dette er både nødvendig, samtidig som det skaper mer arbeid. De skaper mer strøm til overs som kan benyttes til det grønne skiftet, samtidig som de skaper flere arbeidsplasser. Dette er vår begrunnelse for månedens bedrift i Innlandet, sier rådgiver Linn Alicia Slora Kristiansen i NHO Innlandet.