NHO

Innhold

Månedens bedrift: Norsvin

Nyhet, NHO Innlandet

Publisert

-Vi er glade for å kunne presentere Norsvin på Hamar som månedens bedrift. Norsvin satser på en økt vekst innen forskning og utvikling, hvor antall forskningsprosjekter er større enn noen gang. Denne satsningen bidrar til en betydelig kompetanse og kunnskapsoppbygging i Innlandet, sier rådgiver Linn Alicia Slora Kristiansen i NHO Innlandet.

NHO direktør Ole Erik Almlid besøkte nylig flere bedrifter i Hedmark og Oppland som del av en rundreise sammen med NHO Innlandet. Som overraskelse på turen ble månedens bedrift for oktober premiert til Norsvin. - Vi er svært takknemlige, sier administrerende direktør i Norsvin, Olav-Eik Nes. F.v. regiondirektør Jon Kristiansen, ordfører i Hamar Einar Busterud, NHO direktør Ole Erik Almlid, administrerende direktør i Norsvin, Olav-Eik Nes og rådgiver Linn Alicia Slora Kristiansen i NHO Innlandet.

- Vi er glade for å kunne presentere Norsvin på Hamar som månedens bedrift. Norsvin satser på en økt vekst innen forskning og utvikling, hvor antall forskningsprosjekter er større enn noen gang. Denne satsingen bidrar til en betydelig kompetanse og kunnskapsoppbygging i Innlandet, sier rådgiver Linn Alicia Slora Kristiansen i NHO Innlandet.

Norsvin er et samvirkeforetak (SA) eid av norske svineprodusenter. Norsvin er et avlsselskap, med utvikling, produksjon og salg av svinegenetikk som viktigste oppgaver. Norsvins genetikk er blant de beste i verden, og tilbys kunder globalt gjennom selskapet Topigs Norsvin; verdens nest største selskap innen svinegenetikk. Norsvin SA har hovedkontor på Hamar og om lag 70 ansatte.

 

Bedrift i verdensklasse

- Det er gledelig å utmerke Norsvin til månedens bedrift. Via sin internasjonale virksomhet Topigs Norsvin operer bedriften i verdensklasse. Bare i fjor investerte Norsvin sammen med Topigs Norsvin 10 millioner euro, rundt 90 millioner kroner, i et nytt testanlegg for svin i Canada. Fra anlegget skal livdyr og sæd kunne eksporteres til store deler av verden. Norsvin ekspanderer stadig, og viser at satsning på kvalitet og kompetanse generer positiv aktivitet. Norsvin er en sentral bedrift i Heidner klusteret som bidrar med ideer og innspill som øvrige bedrifter i klyngen kan dra nytte av. Norsvin har en sterk internasjonal posisjon som stadig utvikles, bedriften forventer en vekst på +10 prosent i 2018. Dette beviser at Norsvin er en fremtidsrettet og offensiv bedrift, sier Kristiansen.

 

Kunnskapsoppbygging i Innlandet

Norsvin satser på en økt vekst innen forskning og utvikling, hvor antall forskningsprosjekter er større enn noen gang.

 

- Denne satsningen bidrar til en betydelig kompetanse og kunnskapsoppbygging i Innlandet. Norsvin har et stort samfunnsengasjement i å løfte opp betydningen av økt samarbeid og nytenkning i utvikling av klynger, samtidig som Norsvin er en pådriver for å få frem betydningen av bioøkonomi-satsing som er en av Innlandets viktigste næringer i fremtiden, avslutter Kristiansen.

 

Om månedens bedrift

Hver måned velger NHO Innlandet å synliggjøre en av de 2082 medlemsbedriftene som månedens bedrift. Utvelgelsen gjøres ut i fra spredning i geografi, bransje og størrelse. Hvis bedriften har gjort noe som utmerker seg positivt for regionen eller lokalsamfunnet så vil også det fremheves. Norsvin er den 48. kåringen av månedens bedrift i NHO Innlandet.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: