Foto:

Månedens bedrift: Veidekke Infrastruktur

Nyhet, NHO Innlandet

Publisert

Det gratuleres til Veidekke som månedens bedrift i NHO Innlandet. NHO Innlandet er opptatt av bedrifter som er lønnsomme og miljømessige da disse er med på å sikre trygge arbeidsplasser nå og i fremtiden. - Veidekke har utmerket seg i deres innovative arbeid for miljøet og satsning på lærlinger. I en tøff periode der koronasituasjonen har påvirket alle bransjer er det viktig å trekke frem bedrifter som går foran og viser vei, sier rådgiver Linn Alicia Slora Kristiansen i NHO Innlandet.

Det gratuleres til Veidekke som månedens bedrift i NHO Innlandet. - Veidekke har utmerket seg i deres innovative arbeid for miljøet og satsning på lærlinger. I en tøff periode der koronasituasjonen har påvirket alle bransjer er det viktig å trekke frem bedrifter som går foran og viser vei, sier rådgiver Linn Alicia Slora Kristiansen i NHO Innlandet. Foto:

Som en av skandinavias største entreprenører innen alle typer bygg- og anleggsoppdrag er Veidekke en stor samfunnsaktør som jobber innovativt og har kommet med flere nye måter å utføre miljømessig arbeid.

Det er viktig for Veidekke å være en bedrift for hele kundespekteret, og deres målsetting er å serve alt fra privatpersoner og opp til de største prosjektene som E6 utbygging og flyplasser så bærekraftig og miljømessig som mulig. På den miljørelaterte siden er det lagt et stort fokus og det jobbes blant annet godt for å redusere miljøfarlige utslipp.

Miljøvennlig satsning

Hos Veidekke vektlegges det å jobbe så innovativt og miljøvennlig de kan, og dette har vist gode resultater. På Sørli i Stange har de en av fabrikkene i Norge som produserer asfalt på en miljømessig måte. Det jobbes aktivt for å redusere utslipp av klimagasser, og det falt derfor naturlig å gjøre en endring ved energiforsyningen til asfaltverkets grustrommel for oppvarming av steinmasse. Tidligere brukte de propanbrenner i oppvarmingen, men dette ble erstattet av et forbrenningsanlegg som nå går på trepulver. Dette reduserer Co2-utslippene med hele 90%.  I tillegg produseres med det gjenbruksasfalt og lavtemperaturasfalt.

 

Veidekke er også opptatt av å ta samfunnsansvar ved å tilby lærlingplasser, og våren 2020 åpnet de to nye plasser.

- Vi fikk forøvrig kåret en av våre lærlinger til «årets lærling» i Veidekke for noen år siden, og han er fast ansatt hos oss nå, forteller Distriktsleder Frank Andersen.

 

Frank Andersen startet selv i 1980 og han beskriver Veidekke som en god arbeidsgiver der menneskene settes i fokus. De opplever generelt liten gjennomtrekk, og nyansatte som starter blir ofte lenge i bedriften. Veidekke er en bedrift som gir ulike utfordringer, og ingen dag er lik. Det dukker stadig opp nye utfordringer til tross for at det er innenfor de samme fagområdene.

 

Veidekke har også en sentral rolle i utbyggingen av nye firefelts E6 her i innlandet fra Kolomoen -Moelv. Strekningen mellom Arnkvern og Moelv som er et internt arbeids felleskap i Veidekke ble i oktober ferdig og åpnet 8 måneder før tiden. Her peker Andersen på noen viktige suksessfaktorer.

 

- Kontraktsformen som Nye Veier har gir åpning for at entreprenøren kan bruke kreativiteten og kunnskapen sin i planlegging og gjennomføringsfasen. Det har vært et tett og godt samspill med Nye Veier som byggherre, forklares Andersen.

 

Det gratuleres til Veidekke som månedens bedrift i NHO Innlandet. NHO Innlandet er opptatt av bedrifter som er lønnsomme og miljømessige da disse er med på å sikre trygge arbeidsplasser nå og i fremtiden. - Veidekke har utmerket seg i deres innovative arbeid for miljøet og satsning på lærlinger. I en tøff periode der koronasituasjonen har påvirket alle bransjer er det viktig å trekke frem bedrifter som går foran og viser vei, sier rådgiver Linn Alicia Slora Kristiansen i NHO Innlandet.

 

Fakta om bedriften

  • Ansatte: 90 hvor ca. 70% har fagbrev.
  • Markedsområdet er hele Innlandet fylke innenfor alle markedsområder som omhandler asfalt.