Merkbar mindre optimisme blant bedriftene

Nyhet, NHO Innlandet

Publisert

Regiondirektør Jon Kristiansen påpeker at han ikke er bekymret, men at indikasjonene på nedgangen i markedsutsiktene bør kunne motivere bedriftene til å skjerpe konkurranseinstinktet. Foto: Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet

Regiondirektør Jon Kristiansen påpeker at han ikke er bekymret, men at indikasjonene på nedgangen i markedsutsiktene bør kunne motivere bedriftene til å skjerpe konkurranseinstinktet.

Mye tyder på at de kjøligere vindene utenfra nå treffer bedriftene på Innlandet. I vår kvartalsrapport er våre medlemsbedrifter merkbart mindre optimistiske i fjerde kvartal, sier regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet.

Næringslivets økonomibarometer gir innsikt i markedssituasjon, framtidsutsikter og behovet for arbeidskraft i norsk næringsliv. 93 av 1138 svarbedrifter fra Innlandet i 4. kvartal. Tallene for økonomibarometeret 4. kvartal viser at markedstilfredsheten og -utsiktene går ned.

 

Stemningsbildet er svakere

Stemningsbildet er klart svakere nå enn hva det var i august (forrige kvartal). Dette samsvarer med markedsbildet ellers i landet. På landsbasis anslås nå en vekst i Fastlands-BNP på 2,3 prosent i 2020 fallende til 1,7 prosent i 2021-22.

 

-Vi ser fortsatt at markedssituasjonen til bedriftene våre har holdt seg noenlunde stabil. 8 av 10 sier at det går tilfredsstillende, eller godt. Den største forskjellen blir rapportert på markedsutsiktene, som er markant lavere. 1 av 4 bedrifter sier at det kommer til å gå dårligere enn hva det har gjort tidligere. Dette er ingen krise, men det er merkbart mindre optimisme blant enkelte av våre bedrifter på Innlandet, sier Kristiansen.

 

 

Mindre vekst i den internasjonale økonomien

Internasjonalt har 2019 vært et år preget av kriser og skuffelser. Handelskonflikten mellom USA og Kina er trappet videre opp, og er ennå uløst. Tvisteløsningsmekanismen i Verdens handelsorganisasjon er i ferd med å vingestekkes. Brexit er etter alle solemerker en realitet om halvannen måned. Kinesiske myndigheter har nyss gitt offentlige etater klar beskjed om at de heretter skal kjøpe kinesisk datautstyr. Alt dette føyer seg inn i et bilde av mer proteksjonisme og flere handelshindrende tiltak. Dette vil med stor sannsynlighet føre til mindre økonomisk samkvem mellom land og lavere potensiell vekst over tid. Men virkningene er også merkbare på Innlandet.

 

-Prognosen for bilindustrien i Tyskland er en nedgang i salget på 15 % de neste to årene. Enkelte eksportbedrifter på Innlandet vil derfor kunne bli rammet av denne nedgangen som nå preges av kostnadskutt for å forberede seg på de negative prognosene. Vi har også fått indikasjoner fra andre bransjer, hvor enkelte bedrifter blir berørt av nedgang, sier Kristiansen.

 

Skjerpe konkurranseevnen

Kristiansen påpeker at han ikke er bekymret, men at indikasjonene på nedgangen i markedsutsiktene bør kunne motivere bedriftene til å skjerpe konkurranseinstinktet.

-Bedriftene må skjerpe konkurranseinstinktet og ha fokus på å jobbe effektivt og samtidig se hvor de kan vinne nye markedsandeler. Vi får også god hjelp av en bra kronekurs som har bedret seg 10 % i forhold til aktuelle handelspartnere det siste året. Jeg er derfor ikke bekymret, 3 av 4 bedrifter oppgir at det også vil gå tilfredsstillende, eller godt, også til neste år. Likevel er det viktig å påpeke at stemningsbildet er endret, avslutter Kristiansen.  

 

Les hele rapporten HER.