Foto:

Nå handler det om dugnadsinnsats

Nyhet, NHO Innlandet

Publisert

- Vi står overfor en mulig nasjonal økonomisk krise. Den vil være forbigående og ramme norsk næringsliv skjevt. De tiltak som iverksettes må derfor være midlertidige og målrettede. Våre 10 forslag kan iverksettes umiddelbart. I tillegg må ytterligere tiltak være i beredskap om krisen blir langvarig og mer omfattende. Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet

- Vi står overfor en mulig nasjonal økonomisk krise. Den vil være forbigående og ramme norsk næringsliv skjevt. De tiltak som iverksettes må derfor være midlertidige og målrettede. Våre 10 forslag kan iverksettes umiddelbart. I tillegg må ytterligere tiltak være i beredskap om krisen blir langvarig og mer omfattende. Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet. Foto:

Korona situasjonen utvikler seg i time for time, og NHO følger situasjonen nøye. – Nå handler det om en felles dugnadsinnsats for å begrense skadevirkningene, sier regiondirektør i NHO Innlandet, Jon Kristiansen.

For oppdateriger om Korona-situasjonen følg NHOs informasjon her

Nå handler det om en felles dugnadsinnsats for å begrense skadevirkningene, sier regiondirektør i NHO Innlandet, Jon Kristiansen.

Han presiserer at alle som leverer og opererer i en global verdikjede kan komme til å bli berørt av koronasituasjonen, enten direkte og indirekte. Mange kjenner det allerede på kroppen, ikke minst de som lever av tjenester. Både flyselskapene og reiselivsbedriftene har store utfordringer.  – Dette gjelder også mange av våre bedrifter her på Innlandet. Derfor gjelder det nå å planlegge for at råvaretilgangen kan bli vanskelig og at markedene skumper inn, sier Kristiansen, og legger til at bedrifter nå også må se på rutinene sine slik at de er forberedt dersom egne ansatte blir syke. – Nå handler det om en felles innsats for å begrense skadeomfanget og holde hjulene i gang. Mitt råd er: Forhold dere til myndighetenes informasjon, og planlegg, vær forberedt, sier Jon Kristiansen. 

NHOs 10 krav for å dempe virkningene av koronakrisen

Vi står overfor en mulig nasjonal økonomisk krise. Den vil være forbigående og ramme norsk næringsliv skjevt. De tiltak som iverksettes må derfor være midlertidige og målrettede. Våre 10 forslag kan iverksettes umiddelbart. I tillegg må ytterligere tiltak være i beredskap om krisen blir langvarig og mer omfattende.

 

  • Arbeidsgivers lønnsplikt under permittering må fjernes.
  • Fjerne arbeidsgiverperioden ved sykmelding ved isolasjon og karantene grunnet smittefare. Egenmelding kan ikke benyttes og

medisinskfaglig vurdering må fortsatt være et vilkår.

  • Arbeids- og overtidsbestemmelsene må være mer fleksible, eksempelvis med mulighet til økt overtid og forkortet hviletid. Bedrifters mulighet til å holde produksjonen oppe må vektlegges i HMS-arbeidet.
  • Smitteverntiltak må være nasjonalt koordinerte og ikke-vilkårlige. Helsevesenet må ha nok ressurser til smittevern. Det må være en god balanse mellom smittevern og de økonomiske konsekvensene av tiltakene.
  • Renten bør kuttes for å understøtte etterspørselen og holde lånekostnader og kronekurs nede.
  • Utsatte skatte- eller avgiftsbetalinger, eksempelvis for flypassasjeravgift, CO2-avgift, formuesskatt, selskapsskatt, MVA og arbeidsgiveravgift.
  • Sikre at bankene kan yte den kreditten bedriftene etterspør.
  • Nye lovreguleringer eller vedtak som øker bedriftenes kostnader må settes på hold.
  • Hotline til besluttende myndigheter for å avklare praktisk håndtering av smittetiltak, eksempelvis for mat- og drikkeprodusenters dialog med mattilsynet.
  • Næringslivet må tas med på råd før tiltak lanseres for å sikre at tiltakene som iverksettes er målrettede.

 

For ytterligere henvendelser:

Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet # 996 47 502

Linn Alicia Slora Kristiansen, rådgiver kommunikasjon og politikk NHO Innlandet # 41231669