Når skal du til Brussel? Både digital og fysisk reise «teller»…

Nyhet, NHO Innlandet

Publisert

Vi i NHO Innlandet en oppfordring: Vi ønsker at flere miljøer reiser ut. Gjerne fysisk, men gjerne også digitale reiser. Statsforvalteren, Innlandet Fylkeskommune, næringsklyngene, Høyskolen i Innlandet og NTNU. Miljøer fra Innlandet må reise ut sammen med bedriftene for å hente inspirasjon og kunnskap.

Vi i NHO Innlandet en oppfordring: Vi ønsker at flere miljøer reiser ut. Gjerne fysisk, men gjerne også digitale reiser. Statsforvalteren, Innlandet Fylkeskommune, næringsklyngene, Høyskolen i Innlandet og NTNU. Miljøer fra Innlandet må reise ut sammen med bedriftene for å hente inspirasjon og kunnskap.

Det går en linje fra Innlandet og ut i verden. Og tilbake. Fra utlandet til Innlandet. Fra krigen i Europa, til forsterket klimakrise og andre utfordringer i verden – til løsningene her hjemme. Derfor må vi være aktive og på.

Dette er grunnen til at vi tok med styret i NHO Innlandet til Brussel. NHO har et eget kontor i Brussel for å være lyttepost, og for å påvirke beslutninger som tas i EUs institusjoner. Brussel-kontoret deltar aktivt i BusinessEurope, den europeiske paraplyorganisasjonen for næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner.

Både Europakommisjonen og Europaparlamentet, hvor alle de viktige beslutningene blir tatt ligger sentralt i denne byen. Det er derfor viktig for bedrifter i Innlandet, som vil inn på det europeiske markedet, at en organisasjon som NHO er til stede i Brussel. Det handler om å ha oversikt over hva som kommer og å kunne påvirke beslutninger som gir jobb- og verdiskapning her hjemme.

NHO kan også gi medlemsbedriftene politiske råd, eller svare opp spørsmål om EU eller EØS-avtalen. Uten en aktiv tilstedeværelse i Brussel ville det ha vært mye vanskeligere for bedriftene våre å drive virksomhet i, og samhandle med, land i EU/EØS. NHOs kontor i Brussel melder også hyppig tilbake til NHOs kontorer i Norge og informerer på denne måten medlemsbedriftene i hele landet om europeiske regler, forskrifter og standarder. Dette gjør at bedriftene kan ligge et hestehode foran og øke sin forutsigbarhet i en hard konkurranse med europeiske selskaper. 

Brusselturen med NHO Innlandets styre ble en svært viktig tur nettopp fordi det ble vektlagt hva som kommer av reguleringer og føringer fremover. Et annet område var å se på mulighetene våre medlemsbedrifter har til grønn verdiskapning. Hva betyr dette?

EU er i stor endring, og EU er vårt største marked. EU går dessuten foran som veiviser i det grønne skiftet, og ønsker å skape tusenvis av nye, bærekraftige jobber. Dette er noe som samsvarer med strategiene til mange av bedriftene i Innlandet. Når vi spør i Brussel hva de trenger av oss er to av svarene at vi må følge på EU sine ambisjoner for fremtiden, og at vi må delta aktivt i de ulike EU-programmene. Her er det dessuten mye penger å hente til fremtidsrettede og innovative prosjekter.

Med skyhøye ambisjoner om å øke fastlandseksporten de neste 10 årene, må vi hente kunnskap og inspirasjon ute. Eksporten fra Innlandet er i dag omlag 30 milliarder kroner. For å sikre arbeidsplasser fremover og grønn verdiskapning bør ambisjonen være å strekke oss mot minst 40 milliarder innen 2030.

Det er viktigere enn noen gang at bedrifter og sentrale miljøer samarbeider og står sammen i det grønne skiftet. Taksonomien, EUs nye klassifiseringsverktøy, skal bidra til denne omstillingen gjennom å hjelpe finansaktører, som ønsker det, å investere miljøvennlig og kanalisere privat kapital mot grønne prosjekter. Skal vi henge med må vi henge på. EUs arbeid med bærekraftig finans og utviklingen av taksonomien kommer til å ha stor innvirkning på næringslivet i Innlandet.

Imidlertid kan ikke bedriftene her på Innlandet gjøre dette alene. Derfor har vi i NHO Innlandet en oppfordring: Vi ønsker at flere miljøer reiser ut. Gjerne fysisk, men gjerne også digitale reiser. Statsforvalteren, Innlandet Fylkeskommune, næringsklyngene, Høyskolen i Innlandet og NTNU. Miljøer fra Innlandet må reise ut sammen med bedriftene for å hente inspirasjon og kunnskap.

Ukens anbefaling; Reis ut!

Kronikk av regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet.