Foto:

NAV skal bistå med rekruttering til bygg- og anleggsbransjen

Nyhet, NHO Innlandet

Publisert

I slutten av november signerte NAV og EBA rekrutteringsavtale, som innebærer at virksomheter innen bygg- og anleggsbransjen får bistand til å rekruttere arbeidskraft. Det innebærer også at NAV i mange tilfeller vil tilby nødvendige kurs og kompetanseheving for at arbeidstakere kan kvalifisere seg til stillinger i bransjen. F.v: avdelingsdirektør Nina Berg i NAV Innlandet, avdelingsleder Gerd Kjølstad, EBA, seniorrådgiver Stein E. Engebråten, NAV Innlandet og styremedlem Jon Olav Bråten, som også er daglig leder i entreprenørselskapet Ecosør.

I slutten av november signerte NAV og EBA rekrutteringsavtale, som innebærer at virksomheter innen bygg- og anleggsbransjen får bistand til å rekruttere arbeidskraft. Det innebærer også at NAV i mange tilfeller vil tilby nødvendige kurs og kompetanseheving for at arbeidstakere kan kvalifisere seg til stillinger i bransjen. F.v: avdelingsdirektør Nina Berg i NAV Innlandet, avdelingsleder Gerd Kjølstad, EBA, seniorrådgiver Stein E. Engebråten, NAV Innlandet og styremedlem Jon Olav Bråten, som også er daglig leder i entreprenørselskapet Ecosør. Foto:

I slutten av november undertegnet Entreprenørforeningen Bygg-og Anlegg (EBA) Innlandet og NAV Innlandet en samarbeidsavtale om rekrutteringsbistand og kvalifisering av arbeidssøkere. – Dette er en avtale som kan komme til stor nytte for oss i bransjen, sier avdelingsleder Gerd Kjølstad i EBA.

I slutten av november undertegnet Entreprenørforeningen Bygg-og Anlegg (EBA) Innlandet og NAV Innlandet en samarbeidsavtale om rekrutteringsbistand og kvalifisering av arbeidssøkere.  – Dette er en avtale som kan komme til stor nytte for oss i bransjen, sier avdelingsleder Gerd Kjølstad i EBA.

Tekst og foto: Unni Dalsegg

NAV har de siste årene inngått rekrutteringsavtaler med både store butikk-kjeder som Kiwi og Coop, samt bransjeforeninger som Norges Lastebileierforbund og altså nå Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg.

– Bakgrunnen for at vi inngår slike rekrutteringsavtaler er at vi ønsker å få til et tettere og mer strømlinjeformet samarbeid med enkelte utvalgte bransjer. De bransjene og kjedene vi velger er spesielt attraktive for oss, fordi de kan tilby muligheter for dem som har noen utfordringer med å komme seg inn på arbeidsmarkedet, forklarer avdelingsdirektør Nina Berg i NAV Innlandet.

Kan bli et godt tiltak

Bygg- og anleggsbransjen sysselsetter mange i Innlandet, og bedriftene har hele tiden behov for kvalifisert arbeidskraft. – Vi ser på denne avtalen med NAV som både interessant og nyttig, fordi vi her kan få hjelp til rekruttering samt opplæring og kursing av potensiell arbeidskraft fra NAV før de skal inn i bedrift. Når NAV nå ønsker et tettere og mer forpliktende samarbeid med våre medlemsbedrifter, så kan vi stille opp med arbeidsplasser og jobbmuligheter for dem som trenger litt ekstra kursing og tiltak. Våre bedrifter er vant til å ha lærlinger, og har gode opplegg for å få folk inn i jobb. Sammen med NAV skal vi gjøre vårt i denne store inkluderingsdugnaden, sier Kjølstad.

Ønsker å rekruttere fra NAV

Daglig leder i entreprenørselskapet Ecosør, Jon Olav Bråten, ser fram til at avtalen med NAV blir operasjonalisert. I disse dager er Ecosør i gang med utbyggingsarbeider på Lunden skole i Vang i Hamar, og det er stor aktivitet på byggeplassen. Virksomheten har nesten hele tiden behov for arbeidskraft til mange ulike oppgaver, og har også lang fartstid som lærebedrift.

– Vi har god erfaring med å være lærebedrift, og nå ser vi fram til å kunne delta i et tett samarbeid med NAV, slik at vi får tilgang til arbeidskraft som kan kvalifisere seg hos oss – og etter hvert få en god jobb. Det er mange som trenger en litt ekstra bistand, og vi vil gjerne være med på å gi folk en mulighet. Samtidig vet vi at dette ofte resulterer i at vi får rekruttert gode og stabile medarbeidere, som har fått opplæring i akkurat det vi har behov for. Det er vinn-vinn for begge parter, smiler Jon Olav Bråten.

Skreddersyr kurs

Avdelingsdirektør Nina Berg påpeker at det kan være ulike utfordringer som gjør at folk ikke kommer seg inn på arbeidsmarkedet. – NAV har mange tiltak som kan benyttes for at våre arbeidssøkere skal kunne kvalifisere seg til en jobb. Det kan være folk fra andre land, som kanskje har behov for et kurs i norsk bransjespråk eller et annet kvalifiserende kurs. Men det kan også være aktuelt for ungdom som er skolelei, men som likevel er motivert for litt skolegang – i kombinasjon med jobb, sier hun.

NAV er «koblingsboksen»

Sammen med seniorrådgiver Stein E. Engebråten har hun ansvaret for at rekrutteringsavtalene inngås og at de blir operasjonalisert. – Når vi har inngått slike avtaler er det viktig å gjøre dem kjent i organisasjonen vår i NAV – og hos våre samarbeidspartnere. Det er jo først da de kan komme til nytte for henholdsvis arbeidstaker og arbeidsgiver. Vi i NAV vil da fungere som en «koblingsboks», som finner egnede kandidater for de ulike stillingene, og som da skreddersyr et opplegg som gjør at den enkelte kandidat blir kvalifisert for en ledig jobb hos en av samarbeidspartene våre. Vi kan også bistå når virksomhetene har større rekrutteringsbehov. Da inviterer vi gjerne til et rekrutteringstreff, der vi lager en møtearena for arbeidstakere og arbeidsgivere. Vi arrangerer store jobbmesser noen ganger i året, og dit inviterer vi våre samarbeidspartnere  -sammen med øvrig næringsliv, forklarer Engebråten. Han er svært fornøyd med at NAV og EBA har inngått denne avtalen. – Her tror jeg vi får til et langsiktig opplegg som vil bidra til at mange får seg en god jobb, avslutter han.

 

Fakta om EBA Innlandet

EBA Innlandet er en avdeling av Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg som omfatter 23 medlemsbedrifter i Hedmark og Oppland. Til sammen sysselsetter bedriftene drøyt 1750 personer. Avdelingen har et opplæringskontor, BYGGOPP, med 90 lærlinger pr. 31.12.2018.

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) Innlandet ble stiftet 30. juni 1977.