NHO Innlandet vil ta en (hjelpende) hånd i rattet

Nyhet, NHO Innlandet

Publisert

For årene som kommer innebærer trepartssamarbeidet at NHO og LO, sammen med staten, skal løse store og komplekse samfunnsoppgaver, skriver Jon Kristiansen. Foto: RichardoPhoto

Av: Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet

Gratulere til alle som har stått på i valgkampen rundt om i hele Innlandet. Jobben er vel gjennomført. Nå ser jeg frem til et fortsatt godt samarbeid med nye og "gamle" politikere fra hele regionen vår, og framover må vi må sammen bruke vår motivasjon og kraft til å bygge hele Innlandet.

For årene som kommer innebærer trepartssamarbeidet at NHO og LO, sammen med staten, skal løse store og komplekse samfunnsoppgaver. Sammen skal vi både sikre folk jobb og legge til rette for at bedriftene skal kunne bidra som løsere av klimautfordringene. De neste fire årene blir nemlig en særdeles viktig periode hvor politikerne må stimulere til jobbskaping og klimaløsninger. NHO Innlandet står klare til å bidra med innsikt og løsninger fra bedriftene til politikerne.

De siste årene har det blitt lagt ned en stor politisk innsats for å skape gode rammevilkår for våre lokale bedrifter. Ikke minst har dette vært viktig gjennom den kritiske fasen norsk næringsliv har vært i med en pandemi. NHO Innlandet har unik innsikt i lokalt næringsliv og vi står klare til å bruke denne innsikten og kompetansen for å sikre en næringspolitikk som er jobbskapende, innovativ og bærekraftig. Målet vi har satt om å skap 20 000 nye arbeidsplasser i Innlandet frem til 2030 er kanskje hårete, men med optimale rammevilkår for bedriftene er den høyst realistisk.

Politikerne fra Innlandet er svært viktige for utviklingen og jobbskapingen i regionen, ikke minst ved at de kjører frem regionale saker i partiet sentralt og på Stortinget. For vi er også nødt til å ha den nye regjeringen med på laget. Derfor har vi noen punkter som forteller hva som er viktigst for bedriftene at en ny regjering prioriterer:

  • Politikk som legger til rette for den grønne omstillingen.
  • Kompetansepolitikk som sikrer at folk får riktig utdannelse som gir dem jobb, og som bedriftene trenger.
  • Eksportsatsning som ytterligere åpner opp markedene utenfor Norge. Her er EØS-avtalen helt sentral.
  • Godt samarbeid mellom det private og det offentlige for å løse store velferdsoppgaver fremover.

Vi ønsker at den nye "Innlandsbenken" setter merkbart fotavtrykk i Stortinget og i regjeringsapparatet; både blant rådgivere, statssekretærer og statsråder. Spesielt sentralt for oss er næring, transportkomiteen, landbruk og kompetanse. Vi har dessuten store forventninger til at politikerne er lydhøre for bedriftene sine behov.

For Innlandet sin del er verdiskapning i biobaserte verdikjeder, landbasert industriutvikling og reiseliv sentralt. Her trenger vi mer enn løfter! Her trenger vi økt satsning slik at målene lar seg gjennomføre. Vi er heldige med naturgitte ressurser både innenfor jord, skog og vann, og her er det sentralt for næringslivet at politikerne er oppmerksomme og satser der vi allerede har utviklet kompetanse og kunnskap til å hente ut verdiskapning og jobbskaping i årene som kommer.

Når det gjelder infrastruktur er bredbånd sentralt. Det siste året med koronakrise og hjemmekontor har vist oss at vi er avhengig av bredbånd med god kapasitet og høy kvalitet, over hele Innlandet, ikke bare i de store byene og der det bor flest folk. Vi mener at regjeringen og Stortinget må sikre at minimum 95 prosent av husholdningene, bedrifter og offentlige kontorer skal ha tilgang til bredbånd med hastigheter på minimum 1 gigabit per sekund i løpet av 2025. Og de som holder til der dette blir vanskelig skal som et minimum ha tilgang til bredbånd med 100 megabit per sekund.

Andre sentrale infrastrukturområder er selvsagt vei og bane. Her er det avgjørende at NTP følges opp. Det er viktig å sikre tilstrekkelig med midler til Nye Veier for å holde framdrift på strekningene RV25, E16, RV4 og E6 Gudbrandsdalen. Også økt inkludering og tetting av kompetansegapet er viktige satsingsområder for NHO. Vi må sysselsette de som står utenfor arbeidslivet, og da trenger vi gode rammebetingelser for et sunt og produktivt næringsliv.

Sist, men ikke minst, ønsker vi komiteene hjertelig velkommen til Innlandet. Vi vil gjerne være med på laget for å finne løsninger som kan sikre og fremme fremtidens jobbskapere i Innlandet!