NHO

Innhold

NHOs Kommune-NM: Økende kompetansenivå i Innlandet

Nyhet, NHO Innlandet

Publisert

Kommune-NM viser at andelen sysselsatte med høyere utdanning og fagbrev har økt i alle landets fylker, og at fremgangen har vært størst i distriktene. Fremgangen er størst i Nordland, og deretter Troms og Finnmark og Innlandet, men samtidig har disse tre fylkene lavest kompetansenivå.

Kommune-NM viser at andelen sysselsatte med høyere utdanning og fagbrev har økt i alle landets fylker, og at fremgangen har vært størst i distriktene. Fremgangen er størst i Nordland, og deretter Troms og Finnmark og Innlandet, men samtidig har disse tre fylkene lavest kompetansenivå.

Andelen sysselsatte med høyere utdanning og fagbrev vokser raskest i Nord-Norge og i Innlandet. Kompetansen øker over hele landet, viser Kommune-NM, som NHO presenterer for åttende år på rad.

NHOs Kommune-NM: Økende kompetansenivå i Innlandet

Andelen sysselsatte med høyere utdanning og fagbrev vokser raskest i Nord-Norge og i Innlandet. Kompetansen øker over hele landet, viser Kommune-NM, som NHO presenterer for åttende år på rad.

 

Kommune-NM viser at andelen sysselsatte med høyere utdanning og fagbrev har økt i alle landets fylker, og at fremgangen har vært størst i distriktene. Fremgangen er størst i Nordland, og deretter Troms og Finnmark og Innlandet, men samtidig har disse tre fylkene lavest kompetansenivå.

 

Økt kompetanse = mer digital og grønnere fremtid

Økt kompetanse vil hjelpe omstillingen til en mer digital og grønnere fremtid, sier regiondirektør Jon Kristiansen.

 

- Høyere kompetanse styrker mulighetene for innovasjon og dermed mer effektiv utnyttelse av ressursene. Det er derfor gledelig at andelen sysselsatte med høyere utdanning og fagbrev vokser raskest i Nord-Norge og i Innlandet. Fortsatt kompetansebygging vil bidra til konkurransedyktige bedrifter og trygge arbeidsplasser i Innlandet fremover, sier Kristiansen.

 

Innlandet klatrer samlet sett

Innlandet er på 9. plass av i alt 11 fylker i årets Kommune-NM. Men, har en sterkere fremgang enn gjennomsnittet for fylkene siden 2013. Bare Nordland og hårfint Trøndelag har en bedre utvikling. Innlandet har seks kommuner på topp 100-listen i årets kåring. Hamar på 31. plass, Lillehammer på 40. plass, Alvdal på 74.plass, deretter Ringsaker og Gjøvik, etterfulgt av Tynset på 98.plass. Øystre Slidre havner akkurat utenfor listen, på 104.plass. Gjennomsnittlig klatrer kommunene i Innlandet 3 plasser fra i fjor og 6 plasser siden 2013. De tre som klatrer best siden i fjor er Tynset (+27), Alvdal (+25) og Sør-Odal (+25). De tre kommunene som har klatret mest siden 2013 er Øystre Slidre (62), Øyer (+61) og Vestre Toten (+52).

 

Næringsaktive kommuner bidrar til arbeidsplasser

I henhold til NHOs rapport om veikart for fremtidens næringsliv «Neste Trekk» må vi det neste tiåret skape opp mot 20.000 nye arbeidsplasser i Innlandet.

 

- Jobb er veien ut av krisen. Da trenger vi næringsaktive kommuner som tilrettelegger for å utløse potensialet bedriftene representerer. Fremgangen og rangeringen på KommuneNM sier mye om hvor gode forutsetninger den enkelte kommunen har for å legge til rette for jobb og verdiskapning i kommunen. Medlemsbedriftene våre er helt avhengig av at kommunen evner å se deres behov og spille på lag for å gjøre det enklere å drive bedrift som også skaper arbeidsplasser, sier Kristiansen.

 

Aldring er en nasjonal utfordring, og den rammer skjevt

På landsbasis tilsvarer antall personer over 80 år nå nær sju prosent av antall personer i arbeidsfør alder. Denne andelen vil øke fremover. I over 100 kommuner vil antallet over 80 år i 2040 tilsvare mer enn 20 prosent av den arbeidsføre befolkningen. De fleste av kommunene dette gjelder er preget av utflytting og befolkningsnedgang. Og nesten alle er små, med færre enn 5000 innbyggere. Aldring og lavere vekst må møtes med ny jobb- og verdiskaping.  Men grunnlaget for dette er altså svakest i kommunene der utfordringen er størst.

 

Fakta om KommuneNM

Kommune-NM måler økonomisk bærekraft i landets 356 kommuner gjennom utvalgte indikatorer på fem ulike områder: Kompetanse, arbeidsmarked, næringsliv, demografi og kommuneøkonomi.

 

Høyest gjennomsnittscore får de 20 kommunene under:

 

Sola       1

Bærum 2

Oslo      3

Austevoll            4

Trondheim        5

Kongsberg         6

Bergen 7

Stavanger          8

Ullensaker         9

Lier        10

Sandnes             11

Ås          12

Asker    13

Tromsø 14

Ulstein  15

Klepp    16

Nittedal              17

Sogndal              18

Lillestrøm           19

Ålesund              20

 

Sola rangeres høyest, foran Bærum. Sola har ligget høyest på rangeringen i Kommune-NM i flere år, unntatt i fjor da Sola var nummer 2 etter Oslo. Førsteplassen til Sola forklares av god prestasjon på nær alle indikatorer som inngår i kåringen. Fiskeri- og industrikommunen Austevoll er rangert nummer 4 i årets Kommune-NM, deretter følger Trondheim og Bergen på 5. og 6. plass. Kommuner som rangeres høyest er typisk sentralt beliggende på Østlandet, eller større by-, tettsteds-, utdannings- og høyteknologikommuner, eller knyttet til oppdrett og energiproduksjon.

 

Mer info: http://kommunenm-test.lamp02.nho.no/