Nye veglister i arbeid - har du innspill?

Publisert

Er du opptatt av vei? Da må du lese videre og sende dine innspill!

Er du opptatt av vei? Da må du lese videre og sende dine innspill!

Vi har mottatt melding fra Innlandet fylkeskommune om at de ønsker innspill snarest mulig. Les videre hvis du vil har gjort endringer i veglistene. Vi i NHO Innlandet må ha tilbakemelding innen 1. februar.

Fylkeskommunen skriver:
Det er nå tid for revisjon av veglister. Vi ber derfor om innspill fra NLF og NHO på strekninger som deres medlemmer ønsker skal tillates for modulvogntog 1 og 2.
Vi håper dere kan benytte dere av https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@600000,7225000,3 og legger inn korrekt vegsystemreferanse på start og sluttpunkt.

Fylkeskommunens ønsker altså at vi skal bruke referansene fra vegkart.no. Fint med gateadresser i tillegg, navn på bedrifter som har nytte av dette samt en kort begrunnelse. Veglistene er også et godt hjelpemiddel: https://www.vegvesen.no/nn/koyretoy/yrkestransport/veglister-og-dispensasjoner/fylkes-og-kommunale-veger/

Vi sendte et eksempel til fylkeskommunen for å få bekreftet at vi gjør det riktig. Det ble godkjent for vurdering. Her er eksempelet:


Fra rv2
Vegsystemreferanser:
Fra kryss rv2/fv1992
FV1992 S1D1 m0

Til Gropavegen 6, 2210 Granli (fv1992)
3401 SV464 S1D1 m27

Gjelder en strekning på ca 3 kilometer til Benders Norge avd. Granli. Vegen er godkjent for tømmertransport. Bedriftens transportør har rute over hele Østlandet. Pga begrensningen i Kongsvinger, kan han ikke benytte modulvogntog. Det er en utfordrende sving, men tømmervogntogene har kunnet kjøre der

Har du spørsmål, ta kontakt med Stig Moen, fagkoordinator vegeierskap i Innlandet fylkeskommune; telefon: 951 35 665, E-post: stig.moen@innlandetfylke.no