Økte kostnader gir svakere markedsutsikter

Nyhet, NHO Innlandet

Publisert

Før invasjonen av Ukraina meldte 4 av 10 bedrifter i Innlandet at de sto overfor gode markedsutsikter. Nå er det kun 13 prosent som sier det samme. Strømsituasjonen har gått fra vondt til verre. Derfor gjelder det å få på plass kompensasjonsordninger for strøm snarest, sier regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet.

Dette viser tall fra NHOs medlemsundersøkelse i juli. I tillegg forventer 3 av 10 bedrifter i Innlandet en nedgang i markedsutsiktene fremover.

 

Forverring i markedsutsikter

Før den 24. februar i inneværende år meldte 17 prosent av bedriftene i Innlandet om nedgang i markedsutsiktene, nå er denne verdien doblet til 31 prosent. I byggenæringen melder over halvparten om forverring i markedsutsiktene. Også hver tredje industribedrift melder om det samme.

 

-Vi må være føre var og å få plass nødvendige tiltak for å bøte på strømkostnadene før det går for langt. Det er også vesentlig for bedriftene at vi retter fokus på kompetanse. Tilgang til arbeidskraft kommer til å bli helt avgjørende fremover, sier Kristiansen.

 

Høy kostnadsvekst

Årsakene kan blant annet forklares med høy kostnadsvekst. Kostnadene har steget for alle, men 6 av 10 melder at prisene har steget mye mer enn normalt. Aller høyest innen byggenæringen der hele 71 prosent oppgir dette. Noen av hovedgrunnene til økte salgspriser er innsatsvarer, økte arbeidskraftkostnader og økte fraktkostnader. Halvparten av bedriftene i Innlandet har økt prisene mer enn prisstigningen. 9 av 10 sier at økt pris på innsatsfaktorer er årsaken til dette. 6 av 10 sier at også frakt og personalkostnader bidrar til det. 1 av 4 bedrifter i Innlandet melder at knapphet på innsatsfaktorer og/eller dyrere innsatsfaktorer reduserer aktiviteten i bedriften.

 

Reduksjon i driftsresultat

Samtidig oppgir 3 av 10 bedrifter i Innlandet at kostnadsøkningene gir stor reduksjon i driftsresultatene. Størst nedgang vil det være i bygg og anleggsnæringen, hvor 45 prosent melder om stor nedgang i driftsresultatene.

 

Lyspunkter for reiselivet i Innlandet                                                                                                                                  

Lyspunktene finner vi blant annet innen reiselivet som har hatt en bra sommer, selv om også innen denne næringen er tydelig flere som melder om dårligere enn bedre markedsutsikter. 4 av 10 melder om stor reduksjon i resultatene. 

 

-Det er svært gledelig å kunne meddele at reiselivet i Innlandet har hatt øking på overnattingsdøgn så langt i år på 64 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Pandemien gjorde at flere nordmenn oppdaget Norge og Innlandet som ferieland. Norge anses som et attraktivt og trygt reisemål som stiller sterkt i konkurransen om gjester. Etter to beintøffe år for bedriftene er den positive utviklinga sårt tiltrengt. Mange sliter fremdeles med effektene fra pandemien og det vil være helt nødvendig med gode besøkstall fremover. Det blir nå spennende å se hvordan høsten blir, avslutter Kristiansen.