NHO

Innhold

Ordførerløftet begeistrer

Nyhet, NHO Innlandet

Publisert

#205

Dette er bare et lite utvalg av ordførerkandidater som har avlagt sitt Ordførerløfte i Innlandet. (Illustrasjonsbilde)

Mange ordførerkandidater i Innlandet har så langt signert ordførerløftet hvor de forplikter seg til å jobbe for viktige rammevilkår for NHO-bedriftene i regionen.

Ordførerløftet går ut på at partienes ordførerkandidater skriver under på at de skal støtte seks punkter utformet av NHO på basis av hva NHOs medlemsbedriftene har meldt inn som viktige problemstillinger.

– Heldigvis ser vi at våre seks punkter begeistrer og engasjerer ordførerkandidatene uavhengig av politisk ståsted. Vi håper enda flere vil signere i tiden fram mot valget, sier Kristiansen.

Dette er ordførerløftet:
1. Sørg for god tilgang på næringsareal med egnet infrastruktur- og transportløsninger
2. Samarbeide med bedrifter for å tilby gode tjenester til innbyggerne
3. Sørg for konkurransedyktig nivå på kommunale avgifter for bedrifter
4. Bruk kommunens innkjøpsmakt for å bekjempe arbeidslivskriminalitet
5. Sett et ambisiøst måltall for grønne innovative offentlige anskaffelser
6. Sørg for at kravet om lærlinger følges opp i kommunens anskaffelser

I august vil NHO Innlandet gjennomføre "Gå for næringslivet" der politikere og bedrifter møtes for å diskutere politikk og hva det vil si å være en næringsvennlig kommune.