NHO

Innhold

Resultater fra NHO Innlandets valganalyse

Nyhet, NHO Innlandet

Publisert

Valgundersøkelsen viser at 8 av 10 bedrifter (79 %) mener kommunes rolle er viktig som tilrettelegger for næringsutvikling i sin bedrift. Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet.

Valgundersøkelsen viser at 8 av 10 bedrifter (79 %) mener kommunes rolle er viktig som tilrettelegger for næringsutvikling i sin bedrift. Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet.

NHOs valganalyse viser at kommunen spiller en viktig rolle for å stimulere til næringsutvikling. Bedriftenes toppønske om politiske prioriteringer er infrastruktur og kompetanse.

Hovedtrekk fra undersøkelsen

  • Bedriftenes toppønske om politiske prioriteringer er infrastruktur og kompetanse.
  • Over 50 % oppgir at samferdsel legger begrensninger for bedriften.
  • Nesten halvparten av bedriftene (44%) sier at tilgangen på arbeidskraft er for svak.
  • 8 av 10 bedrifter sier at det er hovedsak yrkesfag og fagutdanning de er ute etter.
  • 7 av 10 bedrifter sier at lokal etter– og videreutdanning er viktig.
  • Om lag 8 av 10 bedrifter sier at kommunens rolle som tilrettelegger for næringsutvikling er viktig eller svært viktig.
  • 7 av 10 er fornøyd med oppfølgingen fra kommunen, bare 12% er svært fornøyd. 1 av 4 er misfornøyd.
  • 50 % har ingen formening, eller mener at de kommunale plan/søkeprosessene fungerer dårlig.

 

Om lag 8 av 10 bedrifter mener kommunen er viktig

8 av 10 bedrifter (79 %) mener kommunes rolle er viktig som tilrettelegger for næringsutvikling i sin bedrift.

På spørsmål om å rangere viktigheten av næringslivstiltak i kommunen er utbedring av kommunale veier det tiltaket flest mener er viktigst. Utover det kommer tiltak som tilgang til høyhastighets bredbånd, støtte fra næringsfond og tilgang til tomt/areal.

 

På spørsmål om å rangere viktigheten av næringslivstiltak i kommunen er utbedring av kommunale veier det tiltaket flest mener er viktigst. Utover det kommer tiltak som tilgang til Flest mener det viktigste næringslivstiltaket i kommunen er utbedring av kommunale veier, høyhastighets bredbånd, støtte fra næringsfond og tilgang til tomt/areal.

 

– Vi skulle gjerne hatt enda flere som sa at de var meget fornøyd med oppfølgingen fra kommunen. Når 8 av 10 bedrifter mener at kommune spiller en viktig rolle som tilrettelegger for næringsutvikling, burde enda flere vært fornøyd med oppfølgingen. Kun 12 % sier at de er meget fornøyd, så her bør kommunene være oppmerksomme og følge opp hvordan det står til med bedriftsoppfølgingen i sin kommune, sier regiondirektør i NHO Jon Kristiansen.

Opplandske Betong fullroser Nordre Land kommune

Erik Kolstad er sjef på fabrikken til Opplandske Betong på Dokka, og har ansvar for produksjon av betongelementer og ferdigbetong. Han sier det er viktig at kommunen spiller på lag.

– Vi har et svært positivt samarbeid med Nordre Land kommune. Vi anser kommunen for å være en proaktiv kommune der de er opptatt av å tilrettelegge for bedriften. Ofte kontakter de oss for å høre om det er noe de kan bistå med, og det er verdifullt i en hektisk hverdag, sier Kolstad.

8 av 10 etterspør yrkesfag og fagskole

Det er hovedsakelig yrkesfag og fagutdanning kompetansen bedriftene er ute etter. 51 % oppgir at de er ute etter yrkesfaglig kompetanse når de rekrutterer, mens 31 % oppgir fagutdanning. Til sammen vil det si at 8 av 10 bedrifter etterspør kompetanse innenfor yrkesfag og fagskole når de rekrutterer. 6 av 10 bedrifter (57%) oppgir at det er for liten tilgang på yrkesfaglig arbeidskraft. Dette harmonerer godt med det vi ser fra NHOs kompetansebarometer.

– I NHOs Kompetansebaroemter oppgir bedriftene at de har et skrikende kompetansebehov, samtidig som tilgangen på yrkesfag og fagskole er utfordrende. Gapet er stort, og det er verdt å understreke at dette legger begrensinger på bedriftene våre. Utfordringen når gapet blir såpass stort er at bedriftene på sikt må utsette prosjekter og planlagte investeringer. Det er uheldig, sier Kristiansen.

7 av 10 er opptatt av lokalt EVU

Til sammen oppgir 7 av 10 bedrifter (72%) at et lokalt etter og videreutdanningstilbud er viktig for deres virksomhet.

– Både NTNU, Høyskolen i Innlandet og Fagskolen Innlandet er viktige tilbydere, og det er vesentlig at politikerne tar signalet om etter og videreutdanning på alvor, avslutter Kristiansen.

*NHOs valganalyse ble gjennomført i perioden 24. april til 4. mai 2019. Om lag 200 respondenter av NHO Innlandets medlemsbedrifter har besvart undersøkelsen, noe som tilsvarer ca. 10 % av medlemsmassen. Det er god spredning i kommuner og landsforeninger, noe som gir en bra indikasjon på hva NHO Innlandets medlemsbedrifter mener er viktig for deres virke.

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: