Svikt i etterspørsel og ordrer

Nyhet, NHO Innlandet

Publisert

- Bygg og anlegg har 44 prosent lavere ordreinngang enn i fjor. Dette er bekymringsfullt. Bedriftene trenger at kommunene, Innlandet Fylkeskommune og Staten gjennomfører og forserer sine investeringer for å holde aktiviteten oppe, sier regiondirektør Jon Kristiansen.

- Bygg og anlegg har 44 prosent lavere ordreinngang enn i fjor. Dette er bekymringsfullt. Bedriftene trenger at kommunene, Innlandet Fylkeskommune og Staten gjennomfører og forserer sine investeringer for å holde aktiviteten oppe, sier regiondirektør Jon Kristiansen.

Vi står midt i runde to av koronakrisa, og høstdagene er mørke. I NHOs koronaundersøkelse for november er det et markant fall i ordreinngangen.

NHOs trettende medlemsundersøkelse under koronapandemien bekrefter trenden fra de siste månedene: 

- Bygg og anlegg har 44 prosent lavere ordreinngang enn i fjor. Dette er bekymringsfullt. Bedriftene trenger at kommunene, Innlandet Fylkeskommune og Staten gjennomfører og forserer sine investeringer for å holde aktiviteten oppe, sier regiondirektør Jon Kristiansen.

- Det er dårlig nytt at stadig flere melder om sviktende etterspørsel og kansellerte ordre, sier regiondirektør Jon Kristiansen. Han mener ordrebaserte næringer, som blant annet bygg og anlegg, nå har behov for at staten, fylkeskommunene og kommunene gjennomfører og forserer sine investeringer for å holde aktiviteten oppe. 

- Dette er noe de lokale politikerne må ta innover seg. Bedriftene står klare, og de trenger oppdrag for å komme seg gjennom kneika, sier Kristiansen. 

Nedgang i ordrer: 

  • Antall bedrifter i Innlandet som melder om nedgang i ordreinngangen siste fire uker er gått fra 45 prosent (fra undersøkelse uke 38) til dagens 54 prosent.
  • Antall bedrifter i Innlandet som melder om nedgang i ordreinngangen siste måned, sammenlignet med samme måned i fjor er gått fra 45 prosent (fra undersøkelse uke 38) til dagens 55 prosent.
  • Innen reiselivet melder 88 prosent om lavere ordreinngangen siste fire uker og 90 prosent har lavere ordreinngang enn i fjor.
  • Innen service og handel melder 55 prosent om lavere ordreinngangen siste fire uker og 62 prosent har lavere ordreinngang enn i fjor.
  • Innen bygg og anleggsnæringen melder 37 prosent om lavere ordreinngangen siste fire uker og 44 prosent har lavere ordreinngang enn i fjor.

Regiondirektøren er bekymret for ringvirkningene av krisen:

- Det er en bekymringsfullt at ordrebasert næring i bygg og anlegg vil komme til å få store utfordringer. Vårt klare budskap til regjeringen er at de må ta innover seg at entreprenørene nå står klare til å ta jobben med vedlikehold på veier, bruer, etc. Det de trenger er jobboppdrag, ettersom ordrebøkene synker for hver dag som går.

 

Vi var glade for at den siste krisepakken kom på plass. Nå er det viktig at bedriftene får forutsigbarhet fremover. Derfor må det senest i januar besluttes hvilke tiltak som skal videreføres, inkludert kompensasjonsordningen som er tidsstemplet ut februar 2021, avslutter Kristiansen.