Foto:

To viktige nyansettelser i EBA

Nyhet, NHO Innlandet

Publisert

Samtidig som Krogstad blir nye leder i EBA Innlandet på nyåret, starter Tor-Åge Brekkvassmo i ny stilling som opplæringsleder for Byggopp Innlandet. Foto Rangdi W. Krogstad: Hans Kristian Thorbjørnsen

Samtidig som Krogstad blir nye leder i EBA Innlandet på nyåret, starter Tor-Åge Brekkvassmo i ny stilling som opplæringsleder for Byggopp Innlandet. Foto Rangdi W. Krogstad: Hans Kristian Thorbjørnsen. Foto:

EBA Innlandet og Byggopp Innlandet får nye leder på nyåret.

Rangdi Wetterhus Krogstad er ansatt som ny daglig leder i EBA Innlandet.
Krogstad har 19 års erfaring fra Innlandet Høyre hvor hun har hatt rollen som fylkessekretær og daglig leder.

 - Vi ser frem til å ønske Rangdi Krogstad velkommen som i rollen som daglig leder i EBA Innlandet, sier Ole Gjermundshaug fra Gjermundshaug Gruppen AS.

Gjermundshaug, styreleder i EBA innlandet, er sikker på at Krogstads politiske erfaring, samt god kjennskap til næringslivet lokalt vil komme nye og gamle medlemmer til gode:

 - Vi vil fortsette den gode dialogen vi har med fylket, kommunene og innkjøperne - og vi vil fortsette å jobbe for å bedre vilkårene og legge til rette for entreprenørbedrifter i Innlandet.

Samtidig som Krogstad tiltrer stillingen 2.1.2020 blir Tor-Åge Brekkvassmo blir ny opplæringsleder for Byggopp Innlandet.

Brekkvassmo kan vise til mange års erfaring med fag- og yrkesopplæring både fra Utdanningsdirektoratet, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Nord - Trøndelag fylkeskommune, og nå sist fra Direktoratet for IKT og forvaltning.

Brekkvassmo har fagbrev som elektriker og er utdannet Cand.mag. innen økonomi, administrasjon og ledelse. Som prosjektleder i Kommunal- og moderniseringsdepartementet fikk han ansvar for å bygge opp og drifte et eget statlig opplæringskontor, OK stat i perioden 2013 - 2016. 

Ole Gjermundshaug, styreleder i EBA/Byggopp Innlandet ser frem til å samarbeide med Brekkvassmo om det viktige arbeidet det er å ivareta lærlinger på en god måte:

- Bransjen er avhengig av god rekruttering for å sikre fremtidig arbeidskraft, så ivaretakelse av lærlinger er noe av det viktigste vi gjør.
Brekkvassmo vil kunne bidra med kunnskap og erfaring og videreføre det arbeidet som er gjort på en god måte gjennom mange år.