NHO

Innhold

Tre klyngesøknader fra Innlandet

Nyhet, NHO Innlandet

Publisert

 - Disse klyngene betyr svært mye for innovasjon, utvikling og nye arbeidsplasser i Innlandet. Og en Arena-status vil bety både penger og annerkjennelse – og ytterligere motivasjon for å samarbeide enda mer, sier regiondirektør Jon Kristiansen.

- Disse klyngene betyr svært mye for innovasjon, utvikling og nye arbeidsplasser i Innlandet. Og en Arena-status vil bety både penger og annerkjennelse – og ytterligere motivasjon for å samarbeide enda mer, sier regiondirektør Jon Kristiansen.

Nylig ble det sendt inn tilsammen tre klyngesøknader fra Innlandet med henholdsvis Norwegian Wood, Vrinn og GreenHeart Industry (7 Sterke).

INNOVATIVE KLYNGER og næringsmiljøer har meget gode forutsetninger for å ta en ledende rolle i omstilling og fornyelse av norsk næringsliv, og for å realisere en vesentlig andel av verdiskapingspotensialet i eksisterende næringsliv.

Norwegian Innovation Clusters er et statlig finansiert klyngeprogram som skal bidra til verdiskaping gjennom bærekraftig innovasjon. Norwegian Innovation Clusters består av norske klynger på tre nivåer; Arena, Norwegian Centres of Expertise (NCE) og Global Centres of Expertise (GCE). Nå søker altså tre miljøer fra Innlandet om klyngestatus: Norwegian Wood, Vrinn og GreenHeart Industry (7 Sterke).

 - Disse klyngene betyr svært mye for innovasjon, utvikling og nye arbeidsplasser i Innlandet. Og en Arena-status vil bety både penger og annerkjennelse – og ytterligere motivasjon for å samarbeide enda mer. Første milepæl nå er hvem kommer til intervju. Nå håper vi å spre budskapet så flest mulig heier i oppløpet, sier regiondirktør Jon Kristiansen.

Om klyngene

Målet er å bidra til økt verdiskaping i næringslivet ved å samarbeide om innovasjon, internasjonalisering og kompetansebygging. Norge er avhengig av norskbasert verdiskaping. Vi trenger lønnsomme arbeidsplasser som gir skatteinntekter, som igjen kan finansiere velferdssamfunnet.Disse klyngene betyr svært mye for innovasjon, utvikling og nye arbeidsplasser i Innlandet. Og en Arena-status vil bety både penger og annerkjennelse – og ytterligere motivasjon for å samarbeide enda mer.

Dette skal skje ved å utløse og forsterke samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter i klyngene, med sikte på å øke klyngenes dynamikk og attraktivitet, og å øke den enkelte bedrifts innovasjonsevne. Programmet har nivåene GCE, NCE og Arena, og er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet finansierer programmet.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: