NHO

Innhold

Vi bygger Innlandet

Nyhet, NHO Innlandet

Publisert

Målgruppen for de tre dagene er ledere og administrativt ansatte i kommunene, privat næringsliv, regionale statsetater, utdannings- og forskningsinstitusjoner samt organisasjoner/frivillig sektor. NHO Innlandet oppfordrer våre bedrifter til å delta for å bygge det nye Innlandet. Foto: Naturskjønne omgivelser i tett tilknytning til Evjua Strandpark/Skreia.

Målgruppen for de tre dagene er ledere og administrativt ansatte i kommunene, privat næringsliv, regionale statsetater, utdannings- og forskningsinstitusjoner samt organisasjoner/frivillig sektor. NHO Innlandet oppfordrer våre bedrifter til å delta for å bygge det nye Innlandet. Foto: Naturskjønne omgivelser i tett tilknytning til Evjua Strandpark/Skreia.

Det kommende året skal både kommuner og fylkeskommuner jobbe fram sine planstrategier. Samlet er dette Innlandssamfunnets viktigste strategiske planverktøy for de nærmeste årene. NHO Innlandet oppfordrer våre bedrifter til å delta på dette.

Vedlagt følger Hedmark og Oppland fylkeskommuner sin invitasjon til regionale fagkonferanser i januar 2020 med temaet:

«Vi bygger Innlandet».

Det kommende året skal både kommuner og fylkeskommuner jobbe fram sine planstrategier. Samlet er dette Innlandssamfunnets viktigste strategiske planverktøy for de nærmeste årene. Konferansene skal gi fylkeskommunen konkrete innspill og forslag til det videre arbeidet, men skal i tillegg være både nyttige og inspirerende for alle medvirkende.

Målgruppen for de tre dagene er ledere og administrativt ansatte i kommunene, privat næringsliv, regionale statsetater, utdannings- og forskningsinstitusjoner samt organisasjoner/frivillig sektor.

Konferansedatoene er 9., 16. og 23. januar 2020.

Påmeldingsfrister er 13. desember og 3. januar.

På vegne av Hedmark og Oppland fylkeskommuner, velkommen!

Følg linken for ytterligere info og påmelding: https://www.innlandetfylke.no/wp-content/uploads/Vi-bygger-Innlandet-INVITASJON-.pdf