Valg 2021

6. mai 2021 til 17. sep 2021

13. september 2021 er det stortingsvalg i Norge. NHO Møre og Romsdal i samarbeid med en rekke nærings- og arbeidslivsorganisasjoner i fylket, tatt initiativ til flere digitale og fysiske arrangementer i tiden før valget.

Kommende arrangementer: 

NHOs bedriftsturné august/september
- Bedriftene gir liv til bygd og by!
På denne bedriftsturnéen til de fire største byregionene i Møre og Romsdal får våre fremste politikerne et møte med de som vet hvor skoen trykker.  Vi tar politikerne med på omvisning og direktesamtaler med verdiskaperne, våre dyktige medlemsbedrifter i ulike næringer og bransjer. Her får de høre om utfordringene og mulighetene for vekst og utvikling, dersom politikerne sørger for de rette rammebetingelsene.


1. september: FROKOSTMØTE -
Hvordan styrke eksportfylket Møre og Romsdal?

Sted: Quality Hotel Ålesund , Soreskriver Bullsgate 7
Tid: 1. september  2021 kl. 08.00-10.00

Vi ønsker deg vel møtt til to nyttige timer på Quality Waterfront i Ålesund 1. september kl. 08-10.

TIDLIGERE arrangementer:

TORSDAGSLUNSJ - næringspolitiske temamøter

Torsdag 24. juni 11.00-12.00:   Næringsvennlig skatte- og avgiftspolitikk i Møre og Romsdal - SE OPPTAK HER

PROGRAM: 
Møteleder: Espen Remme

 • Skatt og avgift for reiseliv og serveringsvirksomhet:
  - Ole Michael Bjørndal, fagdirektør næringspolitikk i NHO Reiseliv 
  - Sindre Mjelva, Hotel Union Geiranger 
 • Innlegg og debatt
 • De viktigste skatter og avgifter som rammebetingelser for bedriftene, v/Øystein Dørum, sjefsøkonom NHO
 • Partienes viktigste grep fremover for en næringsvennlig skatte og avgiftspolitikk for bedriftene i Møre og Romsdal:
  - Vetle Wang Soleim, H (2 min)
  - Per Vidar Kjølmoen, AP (2 min)
  - Jenny Klinge, SP (2 min)
  - Frank Sve, FrP (2 min)
 • Debatt/oppsummering

Tidligere Torsdagslunsjer:


Torsdag 17. juni 11.00-12.00:  Muligheter og utfordringer  i det grønne skiftet - SE OPPTAK HER
Program: 
Velkommen, v/ordstyrer Øyvind Myhra, NELFO
Innledninger:
- Energitilgang er nøkkel til fremtidig næringsutvikling
v/Nils Erik Pettersen Ocean Network
- Grønt skifte gjennom innovasjon
v/Vegard Sævik – Havila/HAV
- Konfliktfri strømproduksjon
v/Ragnar Tafjord – Klar Energy
- Offentlige anskaffelser i det grønne skiftet
v/Kjell Larsen, Pipelife Norge AS
Politikerrunde/debatt/oppsummering

Torsdag 10. juni 11.00-12.00: Eksportfylket Møre og Romsdal - SE OPPTAK HER
Velkommen til en ny Torsdagslunsj. Torsdag 10. juni møter næringslivet noen av våre sentrale politikere for å diskutere eksport og internasjonal handel i Møre og Romsdal.
Hva er status i eksportindustrien nå, og hvordan vil de ulike partiene legge til rette for eksportøkning for bedriftene i Møre og Romsdal?

Program:
- Velkommen og innledning ved ordstyrer Sverre Johansen i Sjømat Norge
- Status for eksportfylket Møre og Romsdal v/Erik W. Jacobsen i analysebyrået Menon Economics.
- Verdien av markedsadgang v/Paul Harald Leinebø i Leinebris/PHL Seagold.
- EØS-avtalens betydning for eksport, jobbskaping og handelsbalanse /Tore Myhre, Internasjonal avdeling, NHO
- Politikerrunde/debatt


Torsdag 3. juni 11.00-12.00: Kompetanse, jobbskaping og verdiskaping - SE OPPTAK HER

Program: 
- Velkommen v/Monika Eeg, ordstyrer KNN/EBA
Innledninger ved:
- Lars Stenerud, Plasto AS
- Marthe Outzen, Brunvoll AS
- Kjetil Bollestad, Green Yard Kleven AS
- Eskild Røsand, Betonmast Røsand AS

Spørsmål/debatt/oppsummering. 

Torsdag 27. mai 11.00-12.00: Samferdsel – Nasjonal Transportplan 2022-2033 - SE OPPTAK HER

 Det ligger an til tidenes samferdselssatsing i Møre Romsdal. En rekke viktige prosjekter som E136 Romsdalen og E39 Ålesund-Molde ligger inne i regjeringens forslag til NTP som skal vedtas i juni. Hva vil dette bety for eksport- og verdiskapningsfylket vårt og hvordan blir veien videre?

Torsdag 20. mai 11.00-12.00: Havnæringene i Møre og Romsdal - SE OPPTAK HER

Innhold/tema i enkeltmøter kan bli endret dersom f.eks. dagsaktuelle saker tilsier det. Alle påmeldte vil få tilsendt lenke til sendingene dagen før møtet. Webinarene blir lagt ut på nett i ettertid.

POLTIKERTREFF 
– bli kjent med partienes toppkandidater i Møre og Romsdal og næringspolitikken de går til valg på: 

Tidligere Politikertreff: 
Fredag 21. mai 09.00 - 10.00:  Venstre/MDG/SV/Rødt  SE OPPTAK AV MØTET
Tirsdag 18. mai 09.00-10.00:   Kristelig Folkeparti          SE OPPTAK AV MØTET
Fredag 14. mai 09.00-10.00:    Fremskrittspartiet -          SE OPPTAK AV MØTET
Tirsdag 11. mai 10.30-11.30:   Senterpartiet -                   SE OPPTAK AV MØTET
Fredag 7. mai 09.00-10.00:      Arbeiderpartiet                 SE OPPTAK AV MØTET  
Fredag 30. april 09.00-10.00:   Høyre                                 SE OPPTAK AV MØTET