Årskonferanse NHO Møre og Romsdal 2023

26. jan 2023, kl. 12.00–15.30
Thon Hotel Ålesund

Velkommen til NHO Møre og Romsdals Årskonferanse 2023. Årets tema er URO.

Det er uro i verden rundt oss, derfor trenger vi mer internasjonalt samarbeid. Møre og Romsdal er en av landets største verdiskapnings- og eksportregioner og bedriftene opplever uro og usikkerhet. Derfor trenger vi forutsigbarhet og brede kompromisser. Flere kjenner på uro i lokalsamfunn, derfor trenger vi bedrifter som kan trygge jobber og sikre velferd. 

Til NHO Møre og Romsdals årskonferanse på Thon Hotel Ålesund 26. januar kommer en rekke fagpersoner og bedrifter som vil sette søkelys på utfordringer, og mulige løsninger for å lette situasjonen til bedriftene.