Webinar, NHO Møre og Romsdal, Medlemsmøte

NHO Kurs - Webinar om Prøvetid og ledende/særlig uavhengig stilling - 9. september 2022

9. sep 2022, kl. 12.00–14.00

I dette webinaret går vi igjennom både prøvetiden som gir arbeidsgiver mulighet til å vurdere arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet og pålitelighet og vi ser på ledende og uavhengig stilling.

Om prøvetid ser vi blant annet på følgende:

 • Vilkårene for gyldig avtale om prøvetid
 • Arbeidsgivers oppfølging av arbeidstaker i prøvetiden
 • Når kan den avtalte prøvetiden forlenges?
 • Oppsigelse i prøvetiden – vilkår og saksbehandling 
  Ledende og uavhengig stilling:
  Ansatte i ledende og uavhengig stilling er i stor grad unntatt fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Dette gjelder blant annet bestemmelsene om hvor lenge man kan jobbe hver dag og hver uke, samt bestemmelsene om overtid.
  Vi går igjennom hva som skal til for at en stilling skal være ledende eller særlig uavhengig i lovens forstand. Temaet belyses med praktiske eksempler.

  Advokatene Margrethe Brautaset, NHO Møre og Romsdal og Benedikte M. Forslund, NHO Trøndelag leder webinaret.
  Dato: 9. september 2022 
  Tid: 12:00 - 14:00
  Pris: kr 1500,-/2000,- for medlemmer/ikke-medlemmer + mva