NHO

Innhold

Medlemsmøte

Årsmøte i NHO Møre og Romsdal 2021

Alle medlemsbedrifter i NHO inviteres herved til årsmøte i NHO Møre og Romsdal.

Alle medlemsbedrifter i NHO inviteres herved til årsmøte i NHO Møre og Romsdal.

Tid: Onsdag 26. mai 2021, kl. 15.00 - 17.00.
Sted: Digitalt Microsoft Teams møte.
Påmeldingsfrist: Mandag 24. mai
Pris: Gratis 

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder
3. Valg av to representanter til å skrive under protokollen
4. Årsmelding 2020
5. Endring i NHOs vedtekter § 2-4 regionforeninger
6. Valg

         a) Styreleder
         b) Nestleder (ikke på valg)
         c) Styremedlemmer
         d) Delegater til NHOs generalforsamling
         3) Valgkomité

Faglig program fra ca kl 15:30:

Hvordan endrer kapitaltilgangen seg for bedrifter i det grønne skiftet?
Thina Margrethe Saltvedt, Chief Sustainable analyst, Nordea.

NHOs bærekraftsarbeid
Yusef Nebi Bastas, Bærekraftsansvarlig NHO.

Stortingsvalg 2021 – NHOs prioriterte saker.
Gjermund Løyning, Direktør for politikk og samfunnskontakt NHO.

Påmelding til årsmøtet skjer digitalt, og alle påmeldte får tilsendt sakspapirer og digital lenke til møtet.

Vennlig hilsen
NHO Møre og Romsdal v/ styreleder Erik Espeseth og regiondirektør Espen Remme

Last ned: Årsmelding 2020 NHO Møre og Romsdal.pdf