NHO

Innhold

Webinar

Valg 21

6. mai 2021, til 24. jun 2021 Digitalt

13. september 2021 er det stortingsvalg i Norge. NHO Møre og Romsdal i samarbeid med en rekke nærings- og arbeidslivsorganisasjoner i fylket, tatt initiativ til flere digitale arrangement i tiden før valget. Her skal vi bli nærmere kjent med listetoppene fra Møre og Romsdal og få innsikt i hvordan de politiske partiene stiller seg i lokale, regionale og nasjonale saker som er viktige for næringslivet.

I løpet av april-mai arrangerer vi seks «Politikertreff» der vi blir nærmere kjent med listetoppene fra Møre og Romsdal. Her presenterer partiene sine viktigste næringspolitiske saker, bedriftene kommer med appeller og deltagerne får mulighet til å stille spørsmål. Politikertreffene skjer i Teams.

Videre blir det i mai og juni arrangert digitale lunsjmøter, der vi setter helt konkrete saker på dagsorden og utfordrer politikerne i ulike næringslivspolitiske temaer.

Webinarene er gratis. Du kan melde deg på ett eller flere webinarer samtidig.

POLTIKERMØTER – bli kjent med partienes toppkandidater i Møre og Romsdal og næringspolitikken de går til valg på: 

Fredag 14. mai 09.00-10.00: Fremskrittspartiet
Tirsdag 18. mai 09.00-10.00: Kristelig Folkeparti
Fredag 21. mai 09.00 - 10.00 - Venstre/MDG/SV/Rødt 

Tidligere Politikertreff: 

Tirsdag 11. mai 10.30-11.30: Senterpartiet
SE OPPTAK AV MØTET

Fredag 7. mai 09.00-10.00: Arbeiderpartiet 
SE OPPTAK AV MØTET   
AP-presentasjon Politikertreff.pdf

Fredag 30. april 09.00-10.00: Høyre
SE OPPTAK AV MØTET

TORSDAGSLUNSJ - næringspolitiske temamøter

Torsdag 20. mai 11.00-12.00:
Havnæringene i Møre og Romsdal – Maritim stortingsmelding
Torsdag 27. mai 11.00-12.00: Samferdsel – Nasjonal Transportplan 2022-2033
Torsdag 3. juni 11.00-12.00: Kompetanse, jobbskaping og verdiskaping i Møre og Romsdal
Torsdag 10. juni 11.00-12.00: Eksport/internasjonal handel i eksportfylket Møre og Romsdal
Torsdag 17. juni 11.00-12.00:  Tilrettelegging av næringsmuligheter i det grønne skiftet?
Torsdag 24. juni 11.00-12.00: Næringsvennlig skatte- og avgiftspolitikk i Møre og Romsdal?

Innhold/tema i enkeltmøter kan bli endret dersom f.eks. dagsaktuelle saker tilsier det. Alle påmeldte vil få tilsendt lenke til sendingene dagen før møtet. Webinarene blir lagt ut på nett i ettertid.

Påmeldingsfrist: For å være sikker på å få tilsendt lenke må du melde deg på innen kl. 20.00 dagen før hvert møte. 

Godt valg!