NHO

Innhold

Vi bygger sammen

 • 16. jan 2020til 17. jan 2020
 • Scandic Parken Storgata 16, 6002 Ålesund
 • Arrangementet er forbeholdt medlemmer. Se påmeldingsskjema for priser

NHO Møre og Romsdal, EBA, Nelfo og Rørentreprenørene, inviterer for første gang medlemmene sine til et fellesarrangement Vi bygger sammen. Målet er å skape en årlig møteplass for å gi medlemmene våre inspirasjon, påfyll i form av oppdatering og/eller aktuelle tema, samt skape en møteplass for å bygge nettverk på tvers av leddene i verdikjeden.

Byggenæringen - profilbilde Arbinn

Arrangementet er todelt, dag en kjøres som et seminar og dag to med et gratis kurs.
Velkommen!

Program 16.01 og 17.01

12:00 - 18:00
Torsdag 16.01
 • 12:00 - 12:45
  Registrering & Lunsj
 • 12:45 - 12:50
  Velkommen
 • 12:50 - 13:00
  NHO Møre og Romsdal - Hvordan staker vi kursen fremover
  • Espen Remme

   NHO Møre og Romsdal

 • 13:00 - 13:30
  De økonomiske utsiktene - Hva vil de bety for bygging i vår region
  • Inge Furre

   Sparebanken Møre

 • 13:30 - 14:00
  Et bærekraftig fylke - Byggenæringen må med
  • Ole Helge Haugen

   Møre og Romsdal fylkeskommune

 • 14:00 - 14:30
  Konflikter i byggenæringen
  • Vigdis Sværen

   NELFO

 • 14:30 - 15:00
  Meklingssenteret - for en bedre næring?
 • 15:00 - 15:30
  Det ideelle anbudet
  • Arnhild Dordi

   NHO

 • 15:30 - 15:50
  Våre erfaringer med samspillskontrakter
  • Eskild Røsand

   Betonmast AS

 • 15:50 - 16:10
  Korte frister - Vanskelig å være underleverandør
 • 16:10 - 16:30
  Anbudsnorge - kun for de største entreprenørene

  Samtale mellom aktørene, ledet av Christian Chramer

  • Christian Chramer

   NHO

 • 16:30 - 17:00
  Motivasjon
 • 17:00 - 18:00
  Avslutning og takk for i dag

  Servering av noe leskende

 • 18:00
  Middag

08:30 - 12:00
Fredag 17.01