NHO

Innhold

- Situasjonen er alvorlig

Nyhet, NHO Møre og Romsdal

Publisert

Espen Remme, regiondirektør i NHO Møre og Romsdal

Espen Remmer er regiondirektør i NHO Møre og Romsdal

Næringslivet i Møre og Romsdal blir rammet av en trippel smell, med børsfall, koronavirus og fallende oljepris. Særlig maritim industri og reiseliv blir rammet.

Reiseliv og maritim industri er næringer som er veldig viktige og som sysselsetter mange i Møre og Romsdal. Bedriftene uttrykker bekymring både med tanke på leveranse- og markedssituasjonen. Det tydelige tegn til at personellsituasjonen kan bli påvirket – både i form av permitteringer, med også på grunn av omfattende stengings- og karantenetiltak som påvirker arbeidsstokken.  

- Situasjonen er alvorlig, sier regiondirektør i NHO Møre og Romsdal, Espen Remme

Innen reiseliv har flere hoteller opplevd avbestillinger av overnattinger, seminarer og konferanser. Dette svir - og mange av de store hotellkjedene har begynt å permittere og blir dette langvarig kan det i verste fall føre til konkurser. 

- Når det gjelder den maritime industrien slikker den enda sårene etter oljekrisen i 2014. Når dette kommer på toppen, blir situasjonen enda vanskeligere, sier Remme. 

NHO Møre og Romsdal ser nå tydelige tegn til at det planlegges med permitteringer og dessverre står arbeidsplasser i fare. Næringsstrukturen i Møre og Romsdal, med mye eksportretta industri, gjør at vi er ekstra utsatt for slike svingninger og nedturer i den globale økonomien.

Alle forstår at det er vanskelig for bedriftene å være forberedt på alt det som skjer samtidig akkurat nå. Men med gode og målrettede tiltakspakker fra myndighetene, så skal bedriftene gjøre sitt for å holde hjulene i gang for at skadevirkningene skal bli minst mulig. 

Ti tiltak for å avhjelpe situasjonen
Adm. dir i NHO Ole Erik Almlid sier at vi står overfor en mulig nasjonal økonomisk krise. Den vil være forbigående og ramme norsk næringsliv skjevt. Mange norske bedrifter er rammet av situasjonen rundt coronaviruset. Noen bransjer er ekstra hardt rammet, blant annet reiseliv og luftfart. Det er behov for raske, kraftfulle og konkrete tiltak. Tiltakene må være målrettet og gjerne midlertidige, men de må virke umiddelbart.

  • Arbeidsgivers lønnsplikt under permittering må fjernes mener NHO. Bedriftene betaler i dag de første 15 dagen av permisjonen, og Virke mener varslingsplikten bør ned i to dager
  • Fjerne arbeidsgiverperioden ved sykmelding ved isolasjon og karantene grunnet smittefare. Egenmelding kan ikke benyttes og medisinskfaglig vurdering må fortsatt være et vilkår
  • Arbeids- og overtidsbestemmelsene må være mer fleksible, eksempelvis med mulighet til økt overtid og forkortet hviletid. Bedrifters mulighet til å holde produksjonen oppe må vektlegges i HMS-arbeidet
  • Smitteverntiltak må være nasjonalt koordinerte og ikke-vilkårlige. Helsevesenet må ha nok ressurser til smittevern. Det må være en god balanse mellom smittevern og de økonomiske konsekvensene av tiltakene
  • Renten bør kuttes for å understøtte etterspørselen og holde lånekostnader og kronekurs nede
  • Utsette skatte- eller avgiftsbetalinger, eksempelvis for flypassasjeravgift, CO₂-avgift, formuesskatt, selskapsskatt, MVA (moms) og arbeidsgiveravgift
  • Sikre at bankene kan yte den kreditten bedriftene etterspør
  • Nye lovreguleringer eller vedtak som øker bedriftenes kostnader må settes på hold
  • «Hotline» til besluttende myndigheter for å avklare praktisk håndtering av smittetiltak, eksempelvis for mat- og drikkeprodusenters dialog med mattilsynet
  • Næringslivet må tas med på råd før tiltak lanseres for å sikre at tiltakene som iverksettes er målrettede

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: